• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao bestuurders

Gepubliceerd op: 03-09-2020

Er is een onderhandelaarsakkoord bereikt met de VTOI-NVTK over een nieuwe cao voor bestuurders in het PO en VO. Dit akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Zij kunnen tot 12 september 2020 reageren.