• darkblurbg

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Kwaliteit van bestuur staat bij de VvOB bovenaan. Niet voor niets luidt de slogan van de VvOB: ‘Goed onderwijs vereist goede bestuurders’. Om onderwijsbestuurders te helpen zichzelf te blijven ontwikkelen, werkt de VvOB aan de opzet van een accreditatiesysteem. Het is de bedoeling dat de organisatie voor de zomer van 2021 rond is.

Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

Bestuurders in verschillende sectoren hebben vaak met dezelfde thema’s en problematiek te maken. Intervisie tussen verschillende sectoren kan uiterst leerzaam zijn. De VvOB wil intersectorale intervisie stimuleren en heeft daartoe contact met bestuurdersverenigingen in de zorg en de sector van woningcorporaties.

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Brancheorganisaties, collega-organisaties en het ministerie van OCW hebben enthousiast gereageerd op de oprichting van de VvOB. Zij zien onze vereniging als een serieuze en belangrijke gesprekspartner.

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Het bestuur van de VvOB is zeer tevreden over het resultaat dat is bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor bestuurders in het PO en VO. Een zeer ruime meerderheid van de leden (96%) heeft ingestemd met de nieuwe cao, bij een respons van bijna 50%. Voor dit jaar werken PO en VO elk nog met een eigen cao. We verwachten dat we in 2021 een gezamenlijke cao kunnen afsluiten.

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

De Vereniging van Onderwijsbestuurders heeft de afgelopen tijd een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Inclusief degenen die zijn meegekomen vanuit de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijs Bestuurders Vereniging (OBV) telt de VvOB nu ruim 340 leden. Dit is ongeveer een derde van het totale aantal onderwijsbestuurders in PO en VO. De komende periode zetten we in op groei van het ledenaantal.

Verslag overleg nieuwe cao

Verslag overleg nieuwe cao

Op 8 april 2020 heeft een eerste overleg plaatsgevonden over de nieuwe bestuurderscao voor bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder het korte verslag dat daarvan door beide partijen is gemaakt.

Bestuursleden VvOB

Bestuursleden VvOB

Wie zitten er in het bestuur? Zowel de BvPO als de OBV zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de VvOB. Als nieuwe voorzitter is Herbert Griffioen aangetrokken. Hieronder stellen de zeven bestuursleden zich voor.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

De VvOb wil graag dat nog meer bestuurders uit het PO en VO lid worden. Lees hieronder meer over het lidmaatschap.

Professionele bestuurders

Professionele bestuurders

De VvOB zet zich in voor de verdere professionalisering van bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder meer over welke acties de VvOB inzet om de kwaliteit van bestuurders en het professionele imago te bevorderen.

VvOB opgericht!

VvOB opgericht!

Er is een nieuwe vereniging voor onderwijsbestuurders uit het PO en VO. Lees meer over de oprichting, de doelstellingen van de VvOB en de verhouding tot andere organisaties binnen het PO en VO.