• darkblurbg

Samen maken we de VvOB

Samen maken we de VvOB

De VvOB had bij de oprichting begin 2020 zo’n 320 leden. Inmiddels zijn dat er 370. Het is belangrijk dat we blijven groeien, omdat ons dat meer armslag geeft. Tijdens de ALV riep VvOB-voorzitter Herbert Griffioen leden op om collega’s als lid te werven, en kennis met elkaar te delen via de VvOB. “Wij zijn een club collega’s die elkaar helpen. Samen maken we de VvOB.”

Selectieprocedure nieuwe bestuursleden

Selectieprocedure nieuwe bestuursleden

De oproep aan leden om zich te melden als kandidaat-bestuurslid heeft tot nu toe vijf aanmeldingen opgeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Als jonge vereniging vinden we het van belang nu en in de toekomst een zorgvuldige procedure te volgen bij de selectie van nieuwe bestuursleden. De procedure hebben we besproken tijdens de ALV en beschrijven we hieronder. Aanmelden als kandidaat-bestuurslid kan tot en met vrijdag 3 december 2021 via bestuur@vvob.nl.

Een goed imago: je drie seconden gaan nú in

Een goed imago: je drie seconden gaan nú in

“Mijn verhaal is soms vervelend om te horen. Maar als je niet weet wat je uitstraalt, is het nog veel erger.” Met deze prikkelende boodschap stapt imagodeskundige Zabeth van Veen het podium op. Als VvOB hebben we haar gevraagd hoe wij als beroepsgroep ons imago kunnen verbeteren. Haar antwoord: het imago van een totale beroepsgroep veranderen? Dat lukt je niet. Je bent zélf aan zet, en daar heb je drie seconden de tijd voor.

Cao-onderhandelingsdelegatie versterkt met twee ervaren krachten

Cao-onderhandelingsdelegatie versterkt met twee ervaren krachten

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor bestuurders worden de komende maand weer opgestart. De VvOB heeft daarvoor haar delegatie versterkt met twee ervaren onderhandelaars. Dit zijn Herbert de Bruijne, bestuurder van Openbaar Onderwijs Groningen en Pien Verwilligen van de Dordtse Schoolvereniging. Beiden maakten eerder jarenlang deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor de cao PO.

Ledenvergadering op 12 november

Ledenvergadering op 12 november

Op vrijdag 12 november 2021 houden we onze Algemene Ledenvergadering. We komen van 12.00 tot 15.00 uur bij elkaar in Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort. Na de lunch (12.00-13.00 uur) en de ALV (13.00-14.00) verwelkomen we imagodeskundige Zabeth van Veen. Zabeth is trainer en coach op het gebied van personal branding, zichtbaarheid, vooroordelen en imago, en heeft ervaring in het management en het onderwijs. Tijdens onze bijeenkomst zal zij ingaan op het imago van onderwijsbestuurders, en op de vraag hoe wij ons imago als individuen en als beroepsgroep kunnen beïnvloeden. Daarmee sluit zij…

Visitatie - een cadeau dat nieuwe inzichten oplevert

Visitatie - een cadeau dat nieuwe inzichten oplevert

Ongeveer een kwart van de schoolbesturen heeft een visitatietraject doorlopen, becijferen VO Raad en PO Raad. Dat kan beter, vindt de VvOB. Zeker aangezien in de Code Goed Bestuur Onderwijs is afgesproken dat alle schoolbesturen dit eens per vier jaar doen. Ook Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, beveelt het traject van harte aan. “Een onderwijsbestuur moet het zichzelf cadeau doen.”

Irene Koning van Fedra: zo blijf ik professioneel

Irene Koning van Fedra: zo blijf ik professioneel

Je kennis vergroten en daardoor professioneler kunnen handelen in lastige situaties. Irene Koning, bestuurder bij Stichting Fedra in Beverwijk, plukt zeer regelmatig de vruchten van haar studie arbeidsrecht. Is het niet voor haar eigen stichting, dan wel door advies te geven aan collega’s.

Gezamenlijke cao PO- en VO-bestuurders: nu investeren in een goede basis

Gezamenlijke cao PO- en VO-bestuurders: nu investeren in een goede basis

De feitelijke onderhandelingen voor de gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders zijn 22 april gestart, vertelde VvOB-vicevoorzitter Margareth Runderkamp tijdens de ALV eind maart. Hoe staat het er nu voor met de cao? Margareth Runderkamp: “Door nu te investeren in een goede en gedragen basis, zorgen we voor snelheid in de toekomstige cao-onderhandelingen.” Met het oog daarop zijn de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd, die nog niet tot een uitkomst hebben geleid.

Gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders

Gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders

De nieuwe cao laat nog even op zich wachten maar, hoopt VvOB-vicevoorzitter Margareth Runderkamp, misschien versnelt het vele voorwerk de feitelijke onderhandelingen. Die zijn gestart op 22 april, ietsje later dan gepland, met als inzet een geïntegreerd loongebouw voor bestuurders in het PO en VO. Dat loongebouw vormt dan de basis voor een gezamenlijke cao. Margareth Runderkamp verzekerde tijdens de ledenvergadering dat de VvOB haar uiterste best doet om het proces zorgvuldig en zo snel mogelijk te doorlopen. “De gesprekken over het loongebouw nemen meer tijd in beslag dan we dachten. Dit kom…

VvOB neemt positie in

VvOB neemt positie in

De VvOB heeft een goed contact met de sectorraden en trekt samen met hen op. Er is veelvuldig contact, vertelt VvOB-voorzitter Herbert Griffioen. “We hebben geconstateerd dat we veel gemeenschappelijk hebben. Met name op het gebied van professionalisering. We overwegen om een collectieve professionaliseringsagenda te maken.” Herbert Griffioen verwijst eveneens naar de collegiale bestuurlijke visitatietrajecten die nu op gang komen en waarin zowel de VO-Raad als de PO-Raad actief is geweest. De VvOB is in die samenwerking ‘echt de club van bestuurders in het onderwijs’, zo vertelt hij. De VvOB…

Accreditatie in de praktijk: ‘Wederzijds begrip en betere resultaten’

Accreditatie in de praktijk: ‘Wederzijds begrip en betere resultaten’

Komend jaar gaat het accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders van start. We richten dit in naar voorbeeld van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders. Aukje Reinders, bestuurder van zorgorganisatie Coloriet, was een van de eersten in haar sector die zich liet accrediteren. Tijdens de ledenvergadering op 26 maart 2021 deelde ze open en eerlijk wat dat haar heeft opgeleverd en wat haar tegenviel. Aukje Reinders: “Het heeft mij en mijn stakeholders vooral dichter bij elkaar gebracht.” Toen in 2017 de accreditatie bij Aukje Reinders op haar pad kwam, greep ze die kans met beide handen a…

Accreditatie: niet omdat het moet, maar omdat we het willen

Accreditatie: niet omdat het moet, maar omdat we het willen

Zoals bij de schilder thuis de verf bladdert en bij de loodgieter het dak lekt, zo heeft het onderwijs soms moeite met leren, merkt VvOB-bestuurslid Willem de Vos. Daarom zetten we ons als VvOB in voor professionalisering van onderwijsbestuurders middels een accreditatiesysteem. Tijdens de ALV lichtten we dit systeem toe. Door te rade te gaan bij de zorgsector, waar zo’n accreditatiesysteem voor bestuurders al is ingevoerd, zijn er inmiddels al flink wat stappen gezet. Het advies van de werkgroep accreditatie is omarmd en een invoeringsplan ligt klaar. “De accreditatie”, benadrukt Willem de V…

Korte terugblik op ALV

Korte terugblik op ALV

Op vrijdag 26 maart hielden we als VvOB onze eerste ledenvergadering, vanwege de coronamaatregelen in digitale vorm. Ruim 120 van de in totaal bijna 400 leden namen eraan deel en bekrachtigden de fusie. Deelnemers gaven via de chat aan blij te zijn met de in hun woorden ‘bijzonder goede opzet’ en de ‘inspirerende vergadering’. Hartelijk dank voor deze reacties! Tijdens de volgende ALV zullen we elkaar weer in levende lijve ontmoeten, met de bijbehorende interactie. We zien ernaar uit. In deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste onderwerpen en gestelde vragen uit de ALV op een rij. De verga…

VvOB houdt digitale ALV op 26 maart 2021

VvOB houdt digitale ALV op 26 maart 2021

Op 26 maart 2021 houdt de VvOB een Algemene Ledenvergadering. Als gevolg van de coronamaatregelen vindt deze digitaal plaats. Tijdens de ALV vertelt het bestuur wat er is bereikt in het oprichtingsjaar van de VvOB. Ook horen we graag van de leden wat zij hiervan vinden en welke wensen er leven. Komend jaar gaat het accreditatiesystem voor onderwijsbestuurders van start. We richten dit in naar voorbeeld van het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders. Aukje Reinders, bestuurder van zorgorganisatie Coloriet, was een van de eersten in haar sector die zich liet accrediteren. Tijdens de ALV luist…

VvOB groeit en blijft groeien

VvOB groeit en blijft groeien

Onze ledenwervingsactie in december heeft een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd. We heten hen van harte welkom. Maar de VvOB is nog niet uitgegroeid. Naast bestuurders van scholen voor PO en VO zijn ook bestuurders van samenwerkingsverbanden welkom. VvOB-voorzitter Herbert Griffioen: “Eigenlijk is er geen reden om niet lid te zijn. Door het lidmaatschap schep je mogelijkheden voor professionalisering en belangenbehartiging van onze beroepsgroep. En dat voor maar € 100,- per jaar.” Door lid te zijn van de VvOB laten onderwijsbestuurders zien dat zij hun vak serieus nemen. Als VvOB-lid wil je…

Beroepstrots leidend voor accreditatie

Beroepstrots leidend voor accreditatie

Voor de leden van de VvOB is het vak van onderwijsbestuurder een professioneel vak. We willen groeien in kennis, onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en ons daar ook over verantwoorden. Vanuit deze wens, die vanuit de sector komt, werkt de VvOB aan een accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders. In het najaar begint het eerste accreditatietraject. Het vak van schoolbestuurder is nog niet zo heel lang een vak. Tot een jaar of 10, 15 geleden was het op veel plekken een vrijwilligersfunctie. Het afgelopen decennium is dat in rap tempo veranderd. Daarmee is ook de behoefte ge…

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Accreditatiesysteem stap dichterbij

Kwaliteit van bestuur staat bij de VvOB bovenaan. Niet voor niets luidt de slogan van de VvOB: ‘Goed onderwijs vereist goede bestuurders’. Om onderwijsbestuurders te helpen zichzelf te blijven ontwikkelen, werkt de VvOB aan de opzet van een accreditatiesysteem. Het is de bedoeling dat de organisatie voor de zomer van 2021 rond is.

Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

Frisse blik uit andere sector brengt nieuwe inzichten

Bestuurders in verschillende sectoren hebben vaak met dezelfde thema’s en problematiek te maken. Intervisie tussen verschillende sectoren kan uiterst leerzaam zijn. De VvOB wil intersectorale intervisie stimuleren en heeft daartoe contact met bestuurdersverenigingen in de zorg en de sector van woningcorporaties.

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Brancheorganisaties, collega-organisaties en het ministerie van OCW hebben enthousiast gereageerd op de oprichting van de VvOB. Zij zien onze vereniging als een serieuze en belangrijke gesprekspartner.

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Nieuwe cao voor onderwijsbestuurders

Het bestuur van de VvOB is zeer tevreden over het resultaat dat is bereikt in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor bestuurders in het PO en VO. Een zeer ruime meerderheid van de leden (96%) heeft ingestemd met de nieuwe cao, bij een respons van bijna 50%. Voor dit jaar werken PO en VO elk nog met een eigen cao. We verwachten dat we in 2021 een gezamenlijke cao kunnen afsluiten.

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

De Vereniging van Onderwijsbestuurders heeft de afgelopen tijd een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Inclusief degenen die zijn meegekomen vanuit de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijs Bestuurders Vereniging (OBV) telt de VvOB nu ruim 340 leden. Dit is ongeveer een derde van het totale aantal onderwijsbestuurders in PO en VO. De komende periode zetten we in op groei van het ledenaantal.

Verslag overleg nieuwe cao

Verslag overleg nieuwe cao

Op 8 april 2020 heeft een eerste overleg plaatsgevonden over de nieuwe bestuurderscao voor bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder het korte verslag dat daarvan door beide partijen is gemaakt.

Bestuursleden VvOB

Bestuursleden VvOB

Wie zitten er in het bestuur? Zowel de BvPO als de OBV zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de VvOB. Als nieuwe voorzitter is Herbert Griffioen aangetrokken. Hieronder stellen de zeven bestuursleden zich voor.

Lidmaatschap

Lidmaatschap

De VvOb wil graag dat nog meer bestuurders uit het PO en VO lid worden. Lees hieronder meer over het lidmaatschap.

Professionele bestuurders

Professionele bestuurders

De VvOB zet zich in voor de verdere professionalisering van bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder meer over welke acties de VvOB inzet om de kwaliteit van bestuurders en het professionele imago te bevorderen.

VvOB opgericht!

VvOB opgericht!

Er is een nieuwe vereniging voor onderwijsbestuurders uit het PO en VO. Lees meer over de oprichting, de doelstellingen van de VvOB en de verhouding tot andere organisaties binnen het PO en VO.