• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Algemene Ledenvergadering op 11 november 2022

Gepubliceerd op: 05-10-2022

Het bestuur van de VvOB nodigt alle leden van harte uit voor de ALV op 11 november 2022. We ontmoeten elkaar graag in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort, van 9.00 tot 13.30 uur. Tussen 9.00 en 12.00 uur houden we onze ledenvergadering en luisteren we naar onze keynote-spreker Martijn Nolen, jurist en docent aan de Universiteit van Tilburg. Hij is bekend van zijn proefschrift over de rechtspositie van onderwijsbestuurders en gaat met zijn bijdrage in op een aantal actuele en relevante zaken rond dit thema. “We kunnen ons opwinden over de Haagse actualiteit, de gedragslijn en de taal van een minister, maar we weten dat we daar niets aan veranderen. Daartoe moeten we ons verhouden”, aldus Martijn Nolen. “Het wordt tijd invloed uit te oefenen op de taal die door en over bestuurders wordt gebruikt. Als een ziekenhuis beneden de maat presteert, raakt dit het collectief van het ziekenhuis. Als een school het oordeel ‘zwak’ krijgt, schijnt de bestuurder het gedaan te hebben. Daarom moet de bestuurder uit de schijnwerpers, misschien wel door de term schoolbestuurder niet meer te hanteren”, stelt hij. In zijn bijdrage zal hij de verbinding leggen met waar de VvOB voor staat en wat bestuur en leden hierin kunnen betekenen. Ook staat de uitnodiging aan minister Wiersma open om tijdens de ALV aanwezig te zijn en met ons in gesprek te gaan; zijn reactie wachten we nog af. We sluiten de bijeenkomst af met een lunch van 12 tot 13.30 uur. Een uitnodiging met agenda volgt op korte termijn. We hopen jullie te ontmoeten!