• darkblurbg

Welkom

De VvOB is opgericht op 19 maart 2020. Zij richt zich in eerste instantie op de collectieve belangen van professionele bestuurders van instellingen in het PO en VO.


Op termijn wil zij zich ook richten op de professionele bestuurders in de maatschappelijke kinderopvang en combinaties daarvan, al dan niet in integrale kindcentra, en MBO-instellingen. De VvOB is een goede doorsnede van de professionele bestuurders in het PO en VO. De VvOB wil verder aandacht besteden aan de (verdere) professionalisering van bestuurders, de juridische ondersteuning op arbeidsrechtelijk vlak en aan vraagstukken op het gebied van governance.

Lidmaatschap aanvragen


Downloads

>>Download hier de akte van oprichting

>>Download hier het verslag van de ledenvergadering (volgt nog t.z.t.)

 

 

Het bestuur van de VvOB bestaat uit de volgende leden:

Herbert Griffioen

Voorzitter

voorzitter College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep, een organisatie met 38 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 8 middelbare scholen

Lees meer

Margareth Runderkamp

Vice Voorzitter

uitvoerend bestuurder van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, een organisatie met 8 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 brede middelbare school

Lees meer

Bert-Jan Kollmer

Lid

voorzitter College van Bestuur van de Stichting OVO te Gorinchem, een organisatie met 10 basisscholen en 4 middelbare scholen

Lees meer

Diane Middelkoop

Lid

voorzitter College van Bestuur van de Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Rotterdam, een organisatie met 26 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs

Lees meer

Ewald Weiss

Lid

voorzitter College van Bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso te Amsterdam, een organisatie met 2 middelbare scholen

Lees meer

René Tromp

Lid

directeur-bestuurder van LEV Scholengroep West-Nederland, een organisatie met 24 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs

Lees meer

Willem de Vos

Lid

rector-bestuurder van het Christelijk Lyceum Veenendaal, een organisatie met 1 middelbare school

Lees meer