• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bestuursleden VvOB

Gepubliceerd op: 14-06-2020

Wie zitten er in het bestuur? Zowel de BvPO als de OBV zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de VvOB. Als nieuwe voorzitter is Herbert Griffioen aangetrokken. Hieronder stellen de zeven bestuursleden zich voor.

Herbert Griffioen      

Herbert Griffioen is voorzitter van de VvOB. In het dagelijks leven is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG), met 39 scholen voor primair onderwijs en 8 voor voortgezet onderwijs een van de grotere schoolbesturen van het land. “Besturen in het publieke domein is een complex beroep. Er komt veel bij kijken. De samenleving verandert in een hoog tempo. Ik vind het belangrijk dat je je in je vak voortdurend blijft professionaliseren. Ik vind de netwerkfunctie van de VvOB ook heel belangrijk. Besturen is soms eenzaam. Ik wil me inzetten voor een platform dat gelegenheid biedt tot betekenisvolle ontmoetingen, waar je kennis met elkaar deelt, ervaringen uitwisselt en advies van collega-bestuurders kunt vragen. Daarom roep ik alle bestuurders op om lid te worden van de VvOB. Zo worden we een nog steviger onderhandelingspartij bij het afsluiten van een nieuwe bestuurders-CAO. Door lid te zijn laat je zien dat je je vak serieus neemt.”

Margareth Runderkamp

De functie van vice-voorzitter van de VvOB wordt vervuld door Margareth Runderkamp. Ze werkt sinds 40 jaar in het onderwijs, waarvan de laatste 10 jaar als bestuurder. Margareth Runderkamp is uitvoerend bestuurder bij de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, waartoe 9 basisscholen en een scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo behoren. “Bestuurders bevinden zich in een bijzondere positie. We zijn eindverantwoordelijk, aansprakelijk en aanspreekbaar voor het geheel van de organisatie. We zijn werkgever van een velerlei verschillende medewerkers en zijn tegelijkertijd werknemer van een raad van toezicht die bestaat uit een aantal betrokken vertegenwoordigers van onze maatschappelijke stakeholders. Die bijzondere positie is in het verleden ook een kwetsbare positie gebleken. De VvOB beoogt de positie van bestuurders te versterken door heldere arbeidsvoorwaarden vast te leggen in een CAO die past bij deze specifieke functie en bevoegdheden. Als vice-voorzitter van de VvOB en lid van de onderhandelingsdelegatie voor de CAO in het overleg met de VTOI-NVTK draag ik daar graag mijn steentje aan bij.”

Diane Middelkoop

Diane Middelkoop is bestuursvoorzitter van het College van Bestuur van PCBO Rotterdam Zuid. Deze stichting voor protestants-christelijk basisonderwijs in Rotterdam-Zuid telt 32 scholen voor primair onderwijs. “Ik ben ooit in het bestuur van de BvPO gestapt omdat ik vind dat het goed is dat er een vereniging is die zich sterk maakt voor de bestuurders als persoon. Als bestuurders zetten we ons in voor heel mooi onderwijs in Nederland. De vereniging helpt bij het goed regelen van allerlei zaken. Versterken van de beroepsgroep versterkt het onderwijs én de individuele bestuurders. Ik wil ik me daar graag voor inzetten en ben blij deel te kunnen uitmaken van het bestuur van de VvOB.”

René Tromp

Een enthousiaste en bevlogen bestuurder met hart voor het onderwijs. Zo kunnen we René Tromp, voorzitter College van Bestuur van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, omschrijven. SCOH is een organisatie met 21 peuterscholen, 32 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs, 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school voor praktijkonderwijs. Voorheen was hij bestuurslid van de BvPO. “Ik hoop dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat er meer aandacht komt voor de bestuurder. Over het algemeen ligt de focus met name op het bestuur, maar niet op de ontwikkeling en professionalisering van de persoon die daadwerkelijk aan het roer staat. Daar wil ik verandering in brengen. Er is nog veel werk aan de winkel, maar ik weet zeker dat we daar met elkaar een flinke slag in kunnen slaan.”

Willem de Vos                                  

Besturen is een vak dat je moet leren en bijhouden, vindt Willem de Vos. Hij is rector-bestuurder van het Christelijk Lyceum Veenendaal, een organisatie met 1 middelbare school. “Net als leraren blijft de bestuurder voortdurend leren. Soms struikelt hij en staat weer op, om ook daar weer van te leren. Ik vind het belangrijk dat je als bestuurder in staat bent om te reflecteren op je handelen en daar conclusies uit te trekken. Het accreditatie-systeem dat we met de VvOB opzetten, draagt bij aan verdere professionalisering en versterkt het imago van de bestuurder. Namens de VvOB werk ik er graag aan mee om een juist beeld naar buiten te brengen: wij zijn een beroepsgroep die het vak serieus neemt.”

Eric Rietkerk

‘Doen wat goed is voor kinderen’ is het credo van Erik Rietkerk, bestuurder bij CKC Drenthe. Een bestuur dat zorg draagt voor 30 kindcentra. De belangen van de kindcentra zal hij in de VvOB behartigen, maar dat is niet zijn hoofreden om in het bestuur van de VvOB zitting te nemen. “Ik vind het belangrijk dat er een club is waar de belangen van bestuurders behartigd worden.” Daarnaast hoopt hij via de VvOB het vak meer inhoud te kunnen geven én wil hij zich hard maken voor het belang van het noorden.