• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De VvOB is dé vereniging van onderwijsbestuurders in Nederland.

Ons doel: kwaliteit van bestuur ondersteunen en het vak van onderwijsbestuurder goed positioneren.  

Voor goed onderwijs zijn vakkundige bestuurders nodig. Kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van bestuur hangen nauw met elkaar samen. Professionalisering, belangenbehartiging en goede arbeidsvoorwaarden voor alle bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs: daar maakt de VvOB zich sterk voor.  

 

Professionalisering

De VvOB zet zich in voor het bevorderen en waarborgen van de professionalisering van bestuurders, onder andere door het opzetten van een accreditatiesysteem. Hiermee kun je toetsen of je actief werkt aan je professionele ontwikkeling en welke ontwikkelmogelijkheden er voor je zijn. 

LEES MEER

Belangenbehartiging en cao

We zorgen voor belangenbehartiging op collectief en individueel niveau. Via de VvOB ontvang je zo nodig juridische ondersteuning. Daarnaast is de VvOB dé partij die werkt aan goede arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders.

LEES MEER

Groot netwerk

Via de VvOB kom je in contact met een groot netwerk van professionele en ambitieuze onderwijsbestuurders die elkaar graag helpen. Dankzij de grote diversiteit aan leden is er altijd wel een lid waarmee je een match vormt.

LEES MEER