• darkblurbg

De VvOB is een vereniging van en voor bestuurders in het Primair en Voortgezet Onderwijs, d.w.z. bestuurders in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Zij komt voort uit een samengaan van de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV).

Zij behartigt de collectieve belangen van de statutair bestuurders in beide onderwijssectoren. De VvOB doet dit o.a. door het sluiten van een cao voor bestuurders in het PO en VO, het vertegenwoordigen van deze bestuurders in gremia die voor hen van belang zijn, het entameren van discussies over de status en de kwaliteit van deze bestuurders en het samenwerken met organisaties die voor de VvOB van belang zijn.

Professionalisering

De VvOB zet zich in voor het behartigen van de collectieve belangen van professionele bestuurders in het PO en VO. En voor de verdere professionalisering van deze bestuurders.

LEES MEER

Belangenbehartiging en cao

We zorgen voor belangenbehartiging op collectief en individueel niveau. Via de VvOB ontvang je zo nodig juridische ondersteuning. Daarnaast is de VvOB dé partij die werkt aan goede arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders.

LEES MEER

Groot netwerk

Via de VvOB kom je in contact met een groot netwerk van professionele en ambitieuze onderwijsbestuurders die elkaar graag helpen. Dankzij de grote diversiteit aan leden is er altijd wel een lid waarmee je een match vormt.

LEES MEER