• darkblurbg

De VvOB is een vereniging van en voor bestuurders in het Primair en Voortgezet Onderwijs, d.w.z. bestuurders in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Zij komt voort uit een samengaan van de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV).

Zij behartigt de collectieve belangen van de statutair bestuurders in beide onderwijssectoren. De VvOB doet dit o.a. door het sluiten van een cao voor bestuurders in het PO en VO, het vertegenwoordigen van deze bestuurders in gremia die voor hen van belang zijn, het entameren van discussies over de status en de kwaliteit van deze bestuurders en het samenwerken met organisaties die voor de VvOB van belang zijn.

Over VVOB

De VvOB zet zich in voor het behartigen van de collectieve belangen van professionele bestuurders in het PO en VO. En voor de verdere professionalisering van deze bestuurders.

Over ons

CAO & professionaliseren

Het afsluiten van een goede cao voor bestuurders in het PO en VO is één van de doelstellingen van de VvOB. En een andere is aandacht besteden aan het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van bestuurders.

Meer informatie

Lid worden

Bent u statutair bestuurder in het PO en/of VO en wilt u lid worden van de VvOB dan kunt u zich hier inschrijven.


Nu inschrijven

Grote maatschappelijke verantwoordelijkheid

De VvOB is zich bewust van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die bestuurders hebben voor kwalitatief goed onderwijs. Goed onderwijs vereist goede bestuurders.

De VvOB zet zich daarom in voor verdere professionalisering van bestuurders in het PO en VO. En voor een passende, maatschappelijk verantwoorde beloning voor bestuurders binnen de WNT-kaders.