• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Collectief

De VvOB zorgt voor belangenbehartiging op collectief en individueel niveau. De VvOB is onderhandelingspartner van de VTOI-NVTK en daarmee dé partij die werkt aan goede arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders. De VvOB zet zich ervoor in dat bestuurders in het funderend onderwijs zowel binnen de cao maar ook daarbuiten de juiste waardering krijgen. Dat laatste bereiken we door goede contacten te onderhouden met stakeholders in het onderwijs, waaronder het ministerie van OCW, PO-Raad en VO-Raad. Zo brengen wij de belangen van onderwijsbestuurders onder de aandacht.

CAO Bestuurders

Individueel

Daarnaast heeft de VvOB wanneer onderwijsbestuurders individueel juridische ondersteuning nodig hebben een samenwerking tot stand gebracht met de Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijs (SRBO). De SRBO heeft een netwerk van professionals (advocaten en ervaren bestuurders en toezichthouders) die het specifieke terrein van het onderwijs beleidsmatig en juridisch goed kennen. Zij geven deskundig advies en goede, professionele (rechts)bijstand gespecialiseerd in de bijzondere dynamiek en rechtspositie van de onderwijsbestuurder.

De rechtspositie van de onderwijsbestuurder is zwakker dan die van een normale werknemer in het onderwijs. Sinds per 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking is getreden is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter zelfs niet meer nodig voor een Raad van Toezicht om het dienstverband met de bestuurder te beëindigen. Het eenzijdig beëindigen van het dienstverband op basis van de statuten volstaat.

Advisering en begeleiding van benoeming (arbeidsovereenkomst) tot en met ontslag
Uiteraard is een conflict of ontslag voorkomen beter dan genezen. Dat begint met het leggen van een goede basis: een arbeidsovereenkomst met – voor de situatie – goede afspraken. Vervolgens is het zaak om een goede samenwerkingsrelatie te onderhouden en deze jaarlijks te evalueren (zelfevaluatie Raad van Toezicht – Bestuur). En zodra er spanning dreigt in de relatie met de Raad van Toezicht (of andere stakeholders als directieteam, GMR etc.) kunt u vertrouwelijk sparren over de situatie en preventief advies inwinnen bij SRBO. Daarmee kunt u een (dreigend) conflict en/of (soms onderhuidse) meningsverschillen voorkomen en/of zult u zich onthouden van acties en uitspraken die kunnen leiden tot nadelen voor uw rechtspositie en facilitering van een statutair ontslag door de Raad van Toezicht.
Tenslotte zal SRBO als sprake is van een onoplosbaar conflict u daarin zo goed mogelijk begeleiden zodat uw belangen daarin naar behoren worden behartigd. In de regel gebeurt dit met wederzijdse afspraken in een vaststellingsovereenkomst, maar zo nodig schuwen we de rechter niet. Meer informatie over de SRBO vindt u op www.srbo.nl.

Als lid van de VvOB kunt u een abonnement bij de SRBO nemen op rechtsbijstand en juridisch advies voor € 121 (incl. BTW) per jaar. Na een abonnementsperiode van minimaal 1 jaar hebt u als abonnementhouder recht op twee uur kosteloos advies (incl. helpdesk) en een gereduceerd uurtarief van € 100 (excl. BTW en 5% bureaukosten). Het normale uurtarief is € 150 (excl. BTW en 5% bureaukosten). Voor het abonnement moet u naar de website van de SRBO www.srbo.nl.