• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Ledenvergadering op 12 november

Gepubliceerd op: 15-10-2021

Op vrijdag 12 november 2021 houden we onze Algemene Ledenvergadering. We komen van 12.00 tot 15.00 uur bij elkaar in Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort. Na de lunch (12.00-13.00 uur) en de ALV (13.00-14.00) verwelkomen we imagodeskundige Zabeth van Veen. Zabeth is trainer en coach op het gebied van personal branding, zichtbaarheid, vooroordelen en imago, en heeft ervaring in het management en het onderwijs. Tijdens onze bijeenkomst zal zij ingaan op het imago van onderwijsbestuurders, en op de vraag hoe wij ons imago als individuen en als beroepsgroep kunnen beïnvloeden. Daarmee sluit zij aan bij ons thema: Het imago van de onderwijsbestuurder, lot of kans? De uitnodiging met het precieze programma en de agenda heb je per mail ontvangen, en je vind het via de knop ‘lees verder’. Aanmeldingen om aanwezig te zijn ontvangen we graag voor 25 oktober via bestuur@vvob.nl. We kijken uit naar een ieders komst!

Het programma voor de ALV op 12 november 2021 is als volgt:

12.00-13.00 uur          Lunch en informele ontmoetingen

13.00-14.00 uur          ALV (agenda is onderaan bijgevoegd)

14.00-15.00 uur          Spreker Zabeth van Veen over ‘het imago van de bestuurder’

De ALV heeft plaats in Mariënhof, Kleine Haag 2 in Amersfoort. We ontvangen je aanmelding graag voor 25 oktober via bestuur@vvob.nl. Houd bij de entree rekening met de controle op het coronatoegangsbewijs.

Agenda voor de ALV van de VvOB op 12 november 2021

  1. Opening en welkomstwoord
  1. Professionalisering en accreditatie

Toelichting op de stand van zaken.

  1. Cao-overleg

Toelichting op de stand van zaken.

  1. Aanvulling bestuur

Aan het eind van dit kalenderjaar hebben we een of twee vacatures in het bestuur. Het bestuur roept leden op om zich te melden als kandidaat of anderen voor te dragen, uiterlijk 1 november. Het is goed om te weten dat het bestuurswerk voorlopig nog pionierswerk is, zonder een stevige bureau-ondersteuning. We zoeken mensen die hun schouders onder een van de thema’s willen zetten, in de wetenschap dat het een vorm van vrijwilligerswerk is, terwijl dat voor onze gesprekspartners veelal niet geldt. Aanmelden kan via bestuur@vvob.nl, of via een van de bestuursleden persoonlijk. Hun contactgegevens zijn te vinden op www.vvob.nl.

  1. Verwachtingen van leden en inzet van het bestuur

In vervolg op de toelichting bij punt 4: graag bespreken we met elkaar wat de leden verwachten van het bestuur, en hoe het bestuur zich kan inzetten. Van tijd tot tijd krijgen we vragen en reacties via de website. De meeste daarvan worden beantwoord door onze (vrijwillige) ondersteuner Loek van Noort. Als de reacties of de vragen principiëler van aard zijn, kan een reactie even duren. Dit temeer als het nodig is dat het bestuur zich erover buigt. Voorlopig hanteren we het standpunt dat we niet steeds naar buiten treden met reacties op politieke ontwikkelingen, columns of artikelen over bestuurders. Eenvoudigweg omdat we daar nog niet op ingericht zijn. Graag wisselen we van gedachten over de te volgen koers. Voorafgaand aan de ALV reageren kan ook: bestuur@vvob.nl.

  1. Wat verder ter tafel komt
  1. Afsluiting ALV en aankondiging spreker Zabeth van Veen.