• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Brancheorganisaties reageren enthousiast

Gepubliceerd op: 11-12-2020

Brancheorganisaties, collega-organisaties en het ministerie van OCW hebben enthousiast gereageerd op de oprichting van de VvOB. Zij zien onze vereniging als een serieuze en belangrijke gesprekspartner.

Bestuursleden hebben onder meer gesproken met vertegenwoordigers van AVS, PO Raad, VO Raad en VTOI-NVTK. Ook hebben we uitvoerig contact gehad met het ministerie. De partijen uiten met name hun waardering voor onze aandacht voor professionalisering. Naar aanleiding van het rapport van McKinsey ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ dat dit voorjaar verscheen, was het ministerie van plan om de greep op onderwijsbesturen te versterken, zodat deze professioneler gaan werken. “Het ministerie heeft op basis van onze plannen rondom professionalisering aangegeven dit aan ons als VvOB over te laten. Een belangrijk resultaat”, aldus bestuurslid Willem de Vos.

Het bestuur praat ook met brancheorganisaties buiten het onderwijs, zoals de NVZD (voor bestuurders in de zorg) en de NVBW (voor bestuurders van woningcorporaties). Deze contacten zijn belangrijk, omdat wij van mening zijn dat bestuurders uit verschillende branches van elkaar kunnen leren. De VvOB wil een intermediair zijn en onderwijsbestuurders de kans bieden gekoppeld te worden aan een bestuurder buiten het onderwijs, om zo kennis en vaardigheden te vergroten.