• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lean en mean: verdere professionalisering van de VvOB

Gepubliceerd op: 05-03-2024

Tijdens de ledenvergadering in november 2023 hebben we met elkaar gesproken over het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van onze vereniging. Leden gaven het bestuur mee dat de organisatie lean en mean moet blijven. In die lijn heeft het bestuur een aantal stappen gezet.

Uitbreiding van de ondersteuning aan het bestuur en de vereniging
Met de vaste ondersteuners Loek van Noort, Willem de Vos, Liesbeth van Rosmalen en Janneke Dijke/Huis Communicatie is afgesproken dat zij, naast hun bestaande werkzaamheden, de bestuursleden steviger ondersteunen bij hun taken. Bestuursleden doen hun werk voor de VvOB vrijwillig naast hun fulltime baan als bestuurder. De steviger ondersteuning zorgt ervoor dat bestuursleden meer sturend en minder operationeel bezig zijn. De ondersteuners doen hun werk vanaf hun eigen adressen, een VvOB-kantoor is niet aan de orde.

Continuïteit en verdere professionalisering van het bestuur
Een tweede stap is de werving van twee nieuwe bestuursleden, ter vervanging van de huidige vacature van Willem de Vos en de aankomende vacature van Diane Middelkoop. Ook bereidt het bestuur zich voor op de werving van een nieuwe voorzitter, in verband met het vertrek van Herbert Griffioen.

Meer stabiele en continue inzet rond cao-onderhandelingen
De uitbreiding van de cao-delegatie en het inrichten van een arbeidsvoorwaardencommissie, die overlegt met werkgroepen van VTOI-NVTK, is in voorbereiding. Leden die interesse hebben in deelname aan de arbeidsvoorwaardencommissie kunnen zich melden bij het bestuur (bestuur@vvob.nl).

Meer stabiele en continue inzet rond accreditatie-organisatie
Inzet is dat twee bestuursleden zich bezighouden met de portefeuille accreditatie en lid zijn van de stuurgroep accreditatie, waarin ook vertegenwoordigers zitten van PO Raad en VO Raad. Momenteel is dit alleen Diane Middelkoop. Zij wordt opgevolgd door Arn Bressers, omdat Diane aan het eind van haar eerste periode afscheid neemt van het bestuur van de VvOB. Als het bestuur voldoende is uitgebreid wordt een tweede portefeuillehouder benoemd. Willem de Vos is als beleidsadviseur VvOB lid van de stuurgroep.

Contributieverhoging
Op de ALV van 19 april 2024 volgt een voorstel voor de verhoging van de contributie vanaf 2024. Dit is nodig in verband met de bekostiging van de businesscase accreditatie en een onderzoek naar de cao voor bestuurders van samenwerkingsverbanden. De kosten van elk onderzoek delen we met andere partijen. In de jaren die daarop volgen geeft een hogere contributie de vereniging meer slagkracht en meer ruimte om verder te professionaliseren.