• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Deelnemers positief over pilot accreditatie

Gepubliceerd op: 13-10-2023

Elf bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs hebben zich in de afgelopen periode laten accrediteren. Volgens de eerste reacties en bevindingen is de pilot van het accreditatiestelsel een succes, meldt projectleider Carla Grootjen. “De deelnemers zijn zonder meer positief. Ze geven aan dat dit traject hen helpt om een nog betere bestuurder te worden. Dat is precies een van onze doelen.” Het accreditatiestelsel is een initiatief van de VvOB, we ontwikkelen dit in nauwe samenwerking met de sectorraden.

Aan het accreditatiestelsel werken we als VvOB al sinds onze oprichting in 2020. Het is een belangrijke wens voor onderwijsbestuurders om onze professionalisering te laten toetsen, zodat we onszelf verder kunnen ontwikkelen en onze scholen goed kunnen besturen. De samenwerking met PO Raad en VO Raad gaf ons plan een breed draagvlak en met financiële steun van het ministerie van OCW konden we afgelopen voorjaar een kwartiermaker en projectleider aanstellen: Paul Zevenbergen en Carla Grootjen. Na de zomer is de pilot van start gegaan.

 

360-gradenfeedback en gesprek met auditoren

“Uitgangspunt voor de pilot was zes deelnemers. Uiteindelijk zijn dit er elf geworden, een prachtig aantal”, aldus Carla. Deelnemers voeren een 360-gradenfeedback uit, schrijven een zelfreflectie, stellen een professionaliseringsplan op en voeren een gesprek met twee auditoren. “Alle gesprekken die gevoerd worden, worden gevoerd langs de lat van het voorlopige beroepsprofiel. Dat geeft aan wat je moet kennen en kunnen als bestuurder. De auditoren bekijken in hoeverre de professionele ontwikkeling bijdraagt aan het beheersen van de benodigde competenties van de bestuurder.”

 

De deelnemers aan de pilot geven in eerste instantie aan dat ze zeer positief zijn. “Het traject helpt hen om naar zichzelf te kijken, naar hun rol, taken en verantwoordelijkheden als bestuurder”, vertelt Carla. “Ze vinden het heel fijn dat ze goede feedback krijgen uit de eigen organisatie, van daarbuiten, en van de auditoren. Deelnemers gaan echt met die feedback aan de slag, als een puzzel voor hun eigen ontwikkeling. ‘Hier wil ik de komende jaren het accent op leggen om mijn rol als bestuurder verder te ontwikkelen en een nog betere bestuurder te worden’, dat is iets dat ik terug hoor. Het kost tijd, maar je krijgt er veel voor terug.”

 

Wetenschappelijke inbreng

De kwaliteit van het accreditatiestelsel is op diverse manieren geborgd. We sluiten aan bij het accreditatiestelsel van de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg. Een ontwikkelgroep van onderwijsbestuurders volgt het proces en geeft feedback. Daarnaast denkt een aantal wetenschappers op het gebied van governance mee over het proces: Peter van Lieshout, Sietske Waslander, Marc Vermeulen en Leen Paape. “Zij volgen het hele proces nauwkeurig, lezen mee, reflecteren en reageren”, vertelt Carla. “Via een aantal intensieve gesprekken hebben ze ons waardevolle inbreng gegeven, die het proces versterkt. Zoals het advies dat we de accreditatie en het beroepsprofiel moeten koppelen aan bestaande en door de raden vastgestelde documenten zoals de Code Goed Bestuur. Dat adviseren en meedenken blijven ze doen.”

 

De wetenschappers vragen met name aandacht voor de manier waarop de bestuurder vanuit zijn eigen kracht samenwerkt met anderen. “Het hebben van een goed reflectief vermogen is voor de bestuurder een belangrijke eigenschap. Je moet je constant bewust zijn van het gegeven dat je met heel veel verschillende mensen te maken hebt, en dus goed kunnen luisteren. De aanbeveling vanuit de wetenschappers is dat de bestuurder een set van normen neerlegt, waar hij z’n professionaliseringstraject en ontwikkelplan op laat aansluiten. Kijk goed naar jezelf en erken dat je jezelf op bepaalde punten kunt of mag blijven ontwikkelen.”

 

Evaluatie en vervolg

Nu de pilot inhoudelijk is afgerond, is het tijd om de bevindingen te verzamelen. Carla: “Paul en ik evalueren met alle deelnemers en auditoren. De resultaten daarvan leggen we voor aan de leden van de ontwikkelgroep.” Op basis hiervan volgen aanbevelingen voor de voortzetting.

 

In november worden leden van VvOB, PO Raad en VO Raad op de betreffende ALV’s geïnformeerd over het beroepsprofiel en het accreditatiestelsel. In de ALV’s van PO Raad en VO Raad vindt dan besluitvorming plaats over het beroepsprofiel. Omdat ons ledenbestand overlapt met dat van de PO Raad en VO Raad, vindt deze besluitvorming bij ons niet plaats. Aan de voortgang van het accreditatiestelsel, zullen de VvOB en de sectorraden dit najaar verder werken.

 

Meer weten over de pilot accreditatie? Onze leden vertellen erover:

Dorien Sommers: 'Van alleen complimentjes groei je niet'

Frits Hoekstra: ‘Accreditatie zegt iets over de volwassenheid van onze beroepsgroep’

 

Ook PO Raad en VO Raad berichten over de pilot accreditatie:

PO Raad: Inge Ambaum-Jordens: “Van een bestuurder mag je een bestuurdersbevoegdheid verwachten”

VO Raad: “Een grote winst dat het bestuurdersprofiel er nu ligt”