• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Frits Hoekstra: ‘Accreditatie zegt iets over de volwassenheid van onze beroepsgroep’

Gepubliceerd op: 13-10-2023

Nu de pilot van het accreditatiestelsel dit najaar van start is gegaan, is er werk aan de winkel voor de ontwikkelgroep. Deze groep kijkt en denkt mee over manieren om de accreditatie verder te ontwikkelen en verbeteren, en bouwt mee aan draagvlak. Frits Hoekstra, voorzitter van het College van Bestuur van SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn, is een van de leden van de ontwikkelgroep. ‘Dat wij aan onze eigen accreditatie werken zegt iets over de volwassenheid van de beroepsgroep.’

Aan de ontwikkelgroep nemen 15 betrokken bestuurders uit het PO en het VO deel. Zij werken bij grote én kleine besturen, uit de volle breedte van het onderwijsveld en verspreid over het hele land. Frits’ rol bestaat uit meelezen en meedenken. “Als ontwikkelgroep werken we aan draagvlak voor het stelsel. En we kijken naar: is wat we willen met dit stelsel hanteerbaar, wat kan verbeterd worden, wat moet anders? Belangrijk daarbij zijn de ontwikkelingscriteria uit het beroepsprofiel.”

 

Strategisch belang

Als bestuurder van een onderwijsorganisatie moet je bekwaam zijn én gezag verwerven. Een gedegen accreditatiestelsel kan uitsluitsel bieden bij het toetsen van die bekwaamheid. Om die reden bestaat de accreditatie uit drie onderdelen: een 360-gradenfeedback door de bestuurder, zelfreflectie en professionaliseringsplan, en een auditorencommissie die beoordeelt of je als bestuurder de goede dingen doet. Frits wijst op het strategische belang ervan, gezien de maatschappelijke discussie over onderwijsbestuurders die regelmatig opspeelt. “Vaak worden bestuurders met argusogen bekeken omdat veel van wat zij doen onzichtbaar is. Wat dat betreft was het goed geweest als het accreditatiestelsel er eerder was gekomen. Ik merk dat de maatschappelijke druk op ons steeds groter wordt. De bestuurder moet de vraag kunnen beantwoorden: vanuit welk profiel werk ik nu? Wat zijn onze aandachtspunten vanuit de beroepsgroep? Dat is weleens problematisch. Mensen moeten ervan op aankunnen dat we gekwalificeerd zijn. Met het accreditatiestelsel laten we zien dat we niet zomaar wat doen: we maken een professionaliseringsplan en durven ons te laten bevragen.”

 

Wens van de bestuurders zelf

Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat het accreditatiestelsel een wens is van de bestuurders zelf. “Het is een krachtig signaal. Wij kunnen als beroepsgroep wel vinden en zeggen dat we het goed doen, maar hoe weten we dat zo zeker? Met dit stelsel laat de VvOB zien: wij zijn stevig genoeg om er zelf mee aan de slag te gaan, er hoeft geen wetgeving vanuit het ministerie aan te pas te komen.”

 

Ontwikkelingsgericht

De insteek van de pilot is ontwikkelingsgericht: waar sta ik als bestuurder, waar wil ik naartoe groeien? Voor Frits Hoekstra is dat een essentieel aspect. “De Raad van Toezicht beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs en bestuur binnen elke organisatie intern, de Inspectie van het Onderwijs monitort die kwaliteit extern. Daartussenin beweegt zich straks het accreditatiestelsel, dat de bestuurder beoordeelt op basis van het beroepsprofiel. Door het zelf te doen, met een eigen stelsel dat is gericht op zelfreflectie en groei, laat je als bestuurder zien dat je werkt aan je persoonlijke verantwoordelijkheid, aan de bestuurder als persoon. Want bestuurder zijn, dat doe je niet, dat ben je. Besturen stopt niet aan het eind van de dag.”

 

Evenwicht

Natuurlijk wil Frits Hoekstra zichzelf laten accrediteren zodra het kan. “Ik vind het belangrijk dat wij als onderwijsbestuurders laten zien wat ze van elkaar verwachten. Met het accreditatiestelsel doen we dat. Het zegt iets over de volwassenheid van de beroepsgroep, het geeft aan dat we onszelf serieus nemen en dat we intern, als onderwijswereld en toezichthouders, elkaar er ook op kunnen aanspreken als iemand niet naar behoren zijn functie uitoefent.” De leest waarop dat uitoefenen is gestoeld, heeft drie voeten: ‘Het gaat om persoonlijk, bestuurlijk en operationeel-inhoudelijk leiderschap. Die drie moeten in evenwicht zijn.’ 

 

Meer weten over de pilot accreditatie? Onze leden vertellen erover:

Carla Grootjen: Deelnemers positief over pilot accreditatie

Dorien Sommers: ‘Van alleen complimentjes groei je niet’

 

Ook PO Raad en VO Raad berichten over de pilot accreditatie:

PO Raad: Inge Ambaum-Jordens: “Van een bestuurder mag je een bestuurdersbevoegdheid verwachten”

VO Raad: “Een grote winst dat het bestuurdersprofiel er nu ligt”