• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Dorien Sommers: ‘Van alleen complimentjes groei je niet’

Gepubliceerd op: 13-10-2023

Dorien Sommers is bestuurder bij Dynamiek Scholengroep, een bestuur met 17 PO-scholen in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. Ze is een van de deelnemers aan de pilot voor het accreditatiestelsel. “De feedbackgesprekken gaven mij belangrijke inzichten en de auditoren hielpen mij om nog een laag dieper te gaan. Het proces geeft me beter zicht op mijn ontwikkeldoelen en welke activiteiten ik daarom de hoogste prioriteit moet geven. Ik zou willen dat alle onderwijsbestuurders dit zichzelf gunnen.”

Dorien is sinds 3,5 jaar bestuurder in het basisonderwijs. Voor die tijd werkte ze in de ouderenzorg. “In mijn laatste functie in de zorg deed ik mee in het feedbackproces van mijn toenmalige bestuurder, die het accreditatietraject bij de NVZD doorliep. Ik vond het echt een goed en opbouwend proces. Omdat ontwikkeling de rode draad is in mijn leven, was het voor mij een logische keuze mee te doen aan deze pilot voor onderwijsbestuurders. Ik herkende opnieuw de kwaliteit die ik bij de NVZD zag. Dat systeem is ook de basis hiervoor.”

 

Feedback en zelfevaluatie

“Van alleen complimentjes groei je niet. En ik kan wel zeggen dat ik open sta voor feedback, maar in de praktijk is het lastig om je bestuurder feedback te geven. Daarom is zo’n 360-gradenfeedback als onderdeel van de accreditatie heel waardevol.” Dorien ontving schriftelijk en vervolgens mondeling feedback van acht mensen: twee schooldirecteuren, twee RvT-leden, de voorzitter van de GMR, twee stafmedewerkers en een bestuurder van een kinderopvangorganisatie.

Na het afronden van het feedbackproces schreef Dorien een zelfevaluatie. “Ik zag een rode draad die ik herken. Dit is uitgemond in een ontwikkelplan. Daarvoor gebruikte ik het ontwikkelplan dat ik eerder met mijn remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht had besproken. Dat plan is nu veel rijker geworden.”

 

Perspectief van de ander

Dorien: “Je weet zelf ook wel waar je in kunt groeien, maar het is verrassend hoe de ander daarnaar kijkt. Je hoort wat jouw kwaliteit doet met de ander. Die heeft een ander perspectief. Ik kan snel schakelen, dat is een goede kwaliteit. De GMR gaf mij terug: het is fijn dat je zo snel bent, maar voor ons ga je soms te snel. Geef ons de gelegenheid om erover door te praten, zodat je ons meeneemt. Dit soort feedback is voor mij heel belangrijk.”

 

Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Het is een belangrijke uitkomst voor Dorien. “Dit helpt mij om de worsteling van de ander te begrijpen, beet te pakken, en daarop aan te sluiten. Hierdoor ben ik beter in staat om een koers voor de toekomst schetsen waarin iedereen zich herkent. Zo vind je elkaar.”

 

Gesprek met auditoren

Na het opstellen van het persoonlijk ontwikkelplan volgde een gesprek met twee auditoren. “Ik dacht: nou heb ik al zoveel ingezoomd, kan ik daar nog iets halen? Maar ik heb er echt veel gehaald. De auditoren hadden al mijn feedbackformulieren bestudeerd, mijn zelfevaluatie, mijn ontwikkelplan, cv en het bestuursverslag van Dynamiek. Ze zoomden in op vragen als ‘wat maakt wie jij bent?”. Zonder alles te psychologiseren, echt een laag dieper doorvragen.” De vragen maakten haar ontwikkelplan nog concreter, vertelt Dorien. “Ze hielpen mij mijn ontwikkeldoelen te prioriteren, scherper te maken en te koppelen aan concrete acties. Daar ben ik heel blij mee.”

Omarmen

Als deelnemer aan de pilot is de status van Doriens accreditatie nog onbekend. “De pilot wordt nog geëvalueerd en het kan zijn dat er na de evaluatie eisen aan de accreditatie worden toegevoegd waar ik nog aan moet voldoen. Dat vind ik niet erg, want voor mij was het proces het belangrijkst.” Dorien hoopt dat het accreditatiestelsel na de evaluatie een volwaardige status krijgt, waaraan bestuurders vrijwillig meedoen. “Ik zou willen dat bestuurders het omarmen, dat ze meedoen omdat ze de behoefte hebben om te professionaliseren, en omdat ze willen laten zien dat ze zichzelf kritisch onder de loep nemen. Ik zou het heel jammer vinden als het door anderen wordt opgelegd of als het ministerie van OCW er eisen aan gaat toevoegen. Op deze manier is het een mooi instrument voor professionele ontwikkeling. Net als in de zorg.”

 

Meer weten over de pilot accreditatie? Onze leden vertellen erover:

Carla Grootjen: Deelnemers positief over pilot accreditatie

Frits Hoekstra: ‘Accreditatie zegt iets over de volwassenheid van onze beroepsgroep’

 

Ook PO Raad en VO Raad berichten over de pilot accreditatie:

PO Raad: Inge Ambaum-Jordens: “Van een bestuurder mag je een bestuurdersbevoegdheid verwachten”

VO Raad: “Een grote winst dat het bestuurdersprofiel er nu ligt”