• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Afscheid van een verbindend en benaderbaar boegbeeld

Gepubliceerd op: 25-04-2024

Na vier jaar als voorzitter nam Herbert Griffioen afscheid tijdens onze ALV op vrijdag 19 april. Ook Diane Middelkoop trad bij afwezigheid formeel af; haar zetten we in het najaar in het zonnetje. Waarnemend voorzitter Margareth Runderkamp sprak mooie persoonlijke woorden tot Herbert en liet ons kennismaken met een voor velen onbekende kant van hem: die van enthousiast vogelaar. Oud-bestuurslid Willem de Vos verzorgde een welverdiend en verrassend muzikaal slotwoord.

Verbinder
Margareth: “Toen in 2020 de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijs Bestuurders Vereniging (OBV) fuseerden, deden de beide voorzitters een stap opzij. De grote vraag was: wie wordt de nieuwe voorzitter? Het moest iemand zijn die het primair en voortgezet onderwijs kon verbinden en die bovendien optrad als benaderbaar boegbeeld. En uit het veld trad Herbert naar voren.”

“Inmiddels zijn we 4 jaar verder. En wat heb ik in die tijd genoten van jou als voorzitter, Herbert. Altijd met volle inzet aan de slag, waarbij je als geen ander contact kon maken vanuit oprechte belangstelling. Jij toonde begrip voor ieders positie en veel respect voor welke gesprekspartner dan ook. Herbert, je was een ongelooflijk fijne voorzitter en hebt veel betekend voor de VvOB. Je hebt onze vereniging voor een groot deel op de kaart gezet. Ik hoop dat je nu wat meer tijd overhoudt om te genieten van het opa zijn en het vogelen. Dankjewel, Herbert.”

Van 200 naar 450 leden
Herbert: “We begonnen 4 jaar geleden als pioniers met, net na de fusie, zo’n 200 leden. Onze voornaamste ambities waren het afsluiten van een goede cao voor het funderend onderwijs en, van meet af aan, het professionaliseren vanuit eigen regie. De weg naar accreditatie werd al snel de verschijningsvorm daarvan. En kijk waar we nu staan: 450 leden, waaronder ook steeds meer bestuurders van samenwerkingsverbanden, en de accreditatie goed op de rit.”

“Het waren vier geweldige jaren en ik heb van iedere minuut genoten. Als een soort Gideonsbende hebben we het de afgelopen jaren met elkaar voor elkaar gekregen. Voor mij had de VvOB steeds meer weg van een uit de hand gelopen hobby. Ik kan wel zeggen dat de verhouding vogelen–VvOB gaandeweg volledig doorsloeg naar die laatste. Overigens is de blauwborst sinds kort terug in Nederland, een werkelijk prachtige vogel die ik binnenkort weer door mijn verrekijker hoop te zien. Het was me een eer, en nu draag ik met alle vertrouwen de voorzittershamer over aan Margareth.” Zij zal de hamer hanteren tot er in een nieuwe voorzitter gevonden is.

What shall we do?
Na Herberts dankwoord was het tijd voor de uitsmijter. Onder aanvoering van Willem de Vos werd Herbert toegezongen:

Doordouwer zonder duwen
Vormgever maar geen ruwe
Doordenker maar geen sluwe
Het ga jou bijzonder!