• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kwartiermakers: Ontwikkeling mogelijk maken en jezelf toetsen

Gepubliceerd op: 21-04-2023

Carla Grootjen en Paul Zevenbergen gaven tijdens de ALV op 14 april een inkijkje in het proces rond professionalisering en accreditatie. Ze zijn door de VvOB benoemd tot kwartiermakers voor het accreditatiestelsel. Graag vertellen ze iets meer over hun professionele achtergrond, en wat hen drijft om zich in te zetten als kwartiermaker accreditatie.

Paul Zevenbergen: ‘Ontwikkeling mogelijk maken is de kern van wat mij drijft’

Paul heeft een gevarieerde achtergrond in het publieke domein en daarbinnen het onderwijs, vooral in bestuur en toezicht. Op dit moment is hij bestuurder in het mbo bij Da Vinci College en voorzitter van SIVON, de digitaliserings- en inkoopvereniging van en voor schoolbesturen in het funderend onderwijs. Daarnaast is hij onder meer lid van diverse besturen en raden van toezicht. Tot een paar jaar geleden was hij bestuurder van de NVAO, het accreditatieorgaan voor alle opleidingen in het HBO en WO.

 

“Dat onderwijs in mijn genen zit gaat mogelijk wat ver, maar ik kom uit een onderwijsfamilie en ben mijn werkleven gestart als leraar economie. Onderwijs gaat over ontwikkeling. Van leerlingen of studenten en van jezelf. Ook in je rol als bestuurder. Ontwikkeling mogelijk maken is de kern van wat mij drijft, ook in mijn werkzame leven.

Accreditatie vind ik een mooie en krachtige manier om ontwikkeling te stimuleren, te borgen en om ontwikkeling te laten zien. Dat is van groot belang voor onderwijsbestuurders, want goede onderwijskwaliteit is gebaat bij goed onderwijsbestuur. Ook vind ik het heel krachtig dat de VvOB, met de PO-Raad en de VO-Raad, zelf het initiatief heeft genomen om tot accreditatie van bestuurders te komen. De beroepsgroep van schoolbestuurders neemt met accreditatie zelf de regie over de eigen ontwikkeling en is bereid om daarover ook verantwoording af te leggen. Dat zie je in bestuurdersland niet heel vaak.

Voor mij is het allemaal geslaagd als er een goed en gedragen beroepsprofiel en accreditatiesystematiek liggen. Waarmee schoolbestuurders overtuigend aan hun scholen en aan de samenleving laten zien dat ze staan voor hun eigen vak en hun eigen ontwikkeling.”

Carla Grootjen: ‘Ik geloof in jezelf toetsen: doe je de goede dingen en doe je de dingen goed?’

Carla heeft vrijwel haar hele werkzame leven in het onderwijs gewerkt: als docent, directeur en bestuurder in het VO, als docent, coördinator en opleidingsmanager in het HBO en als inspecteur voor de Inspectie van het Onderwijs. Nu is ze zelfstandig begeleider van collegiale bestuurlijke visitatietrajecten en adviseur van bestuurders. Daarnaast is ze associé bij Beteor en voorzitter van twee raden van toezicht.

“Ik geloof in accreditatie. Waarom? Het makkelijkste antwoord is: als de beroepsgroep het zelf organiseert, dan hebben we de meeste kans dat het goed aansluit bij de sector en wat er van bestuurders in die sector wordt gevraagd. Maar ook omdat ik geloof dat je jezelf af en toe mag toetsen: doe je de goede dingen en doe je de dingen goed? Collegiale bestuurlijke visitatie is een door de sector zelf ontwikkeld proces, waarin je je eigen vragen mag voorleggen en collega-bestuurders vraagt om hier, op georganiseerde wijze, een antwoord op te geven. In die zin ligt het dicht tegen accreditatie aan. De volgende stap is accreditatie: daarin laat je zien dat je jezelf kent, dat je je eigen feedback organiseert en ook: hoe je jezelf blijft ontwikkelen. Daarmee is deze cirkel rond.