• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

‘Laten zien wat goed onderwijsbestuur is, daar ligt een taak voor ons als VvOB’

Gepubliceerd op: 25-04-2024

‘Laten zien wat goed onderwijsbestuur is, daar ligt een taak voor ons als VvOB’ Dirk van der Bijl is bestuurder bij H3O in Dordrecht en sinds de ALV officieel bestuurslid van de VvOB. “We hebben een ongrijpbaar vak als onderwijsbestuurders. Het is goed dat er een club is die specifiek voor deze doelgroep opkomt.” Dat hij zich nu bestuurslid van de VvOB mag noemen, vindt hij een eer en een uitdaging. “Ik vind het mooi als veel dingen bij elkaar komen: er moet wat te puzzelen zijn.”

Het stereotype beeld van een bestuurder die vanuit een ivoren toren opereert, daar wil Dirk graag vanaf. “Ik weet hoe er soms tegen bestuurders aangekeken wordt. Aan ons de taak om te tonen hoe het echt zit. Door goed zichtbaar te zijn in de scholen en door te laten zien wat we inhoudelijk allemaal doen. Ook aan de Tweede Kamer bijvoorbeeld, waar lang niet altijd helder is hoe het onderwijs nu precies is georganiseerd en wat een bestuur daarin betekent. Wij moeten daar een sterk geluid laten horen.”

Rebellenclub
Dat sterke geluid mag van Dirk soms best schuren. “Laat ons maar die rebellenclub zijn die buiten de gebaande paden gaat. Met een braaf, ambtelijk orgaan helpen we de onderwijsbestuurder niet verder. Dan verwezenlijken we alleen maar het idee van die bestuurder die niet achter zijn bureau vandaan komt.”

Brede onderwijservaring
Dirk begon als leerkracht in het basisonderwijs en bekleedde daarna diverse directiefuncties in het speciaal onderwijs (bij het huidige Kentalis) en in het hbo (bij Inholland). Ook zat hij in verschillende raden van toezicht. Sinds drie jaar is hij bestuurder bij H3O. “De drie h’s staan voor hoofd, hart en handen. Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming speelt in ons onderwijs een belangrijke rol.”
Zijn brede onderwijservaring komt Dirk in deze nieuwe rol uitstekend van pas. “Dankzij mijn ervaring als directeur, bestuurder en rvt-lid weet ik goed wat er van een bestuur gevraagd wordt.” Er komt veel op bestuurders af, zeker in het onderwijs. “Dat vind ik juist mooi, als er veel dingen bij elkaar komen. Er moet wat te puzzelen zijn.”

Professionalisering
Binnen het bestuur van de VvOB zou Dirk zich graag bezighouden met het beroepsprofiel en de accreditatie. Van dat laatste is hij groot voorstander, omdat het hoort bij een professionele beroepsgroep. “Ook als bestuurder moet je jezelf van tijd tot tijd langs een meetlat leggen. Daarnaast ligt er een taak voor de VvOB waar het gaat om scholing. Welke mogelijkheden zijn er, wat ontbreekt er eventueel nog? Niet dat we zelf opleidingen moeten starten, maar het overzicht bieden hoort er wel bij.”