• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderhandelingsakkoord bereikt voor bestuurders PO en VO

Gepubliceerd op: 23-12-2021

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben de onderhandelingen voor één cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs nagenoeg afgerond. Hiermee is een grote stap gezet naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs.

Na een pauze in de onderhandelingen en diverse informele overleggen in kleine kring zijn op 13 december 2021 de formele cao-onderhandelingen hervat. Dat resulteerde op 20 december 2021 in een onderhandelingsakkoord over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee cao’s (Cao Bestuurders PO 2020 en Cao Bestuurders VO 2020).

Hiermee is een grote stap gezet naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Er zijn nog een paar onderwerpen die de partijen moeten bespreken om de integratie van de twee cao’s te voltooien. De cao-partijen hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:

  • in december 2021 te komen tot een verlenging van de Cao Bestuurders PO 2020 en de Cao Bestuurders VO 2020, met toekenning van de algemene verhoging voor 2021; en
  • begin 2022 het proces van invoering van één cao voor bestuurders funderend onderwijs af te ronden, met het nieuwe geïntegreerde loongebouw en het totale pakket aan regelingen voortvloeiende uit harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Algemene verhoging voor 2021

Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0%, met ingang van 1 januari 2021. Voor het overige worden beide cao’s ongewijzigd verlengd. De nieuwe salaristabellen voor 2021 staan op de website.

Looptijd

De looptijd van de verlengde cao’s is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

Ten slotte

De onderhandelaars van VTOI-NVTK leggen het resultaat van de besprekingen voor ter beoordeling aan de leden, de toezichthoudende organen van de sectoren PO en VO. De voorzitters/leden van deze toezichthoudende organen zullen hierover een separaat bericht ontvangen. Het bestuur van de VvOB legt het onderhandelingsakkoord ter goedkeuring voor aan haar leden.

Contact

Hebt u vragen over het onderhandelingsakkoord? U kunt per mail [ caobestuurder@vtoi-nvtk.nl ] contact opnemen met het bureau van de VTOI-NVTK (voor toezichthouders en administratiekantoren) of met de VvOB [ bestuur@vvob.nl ] (voor bestuurders).