• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderwijsraad: de spijker op z’n kop (1)

Gepubliceerd op: 13-10-2023

Het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ slaat de spijker op z’n kop. De sturing vanuit de overheid richting scholen en schoolbesturen is inconsistent en gebeurt te veel op microniveau. Dat maakt het moeilijk voor schoolbesturen om aan de verantwoordelijkheden te voldoen. Als Vereniging van Onderwijsbestuurders (VvOB) ervaren wij dit dagelijks. Op onze website lees je de reactie van het bestuur van de VvOB op het advies, en een column van Willem de Vos.