• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderwijsraad: de spijker op z’n kop

Gepubliceerd op: 28-09-2023

Het advies van de Onderwijsraad ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ slaat de spijker op z’n kop. De sturing vanuit de overheid richting scholen en schoolbesturen is inconsistent en gebeurt te veel op microniveau. Dat maakt het moeilijk voor schoolbesturen om aan de verantwoordelijkheden te voldoen. Als Vereniging van Onderwijsbestuurders (VvOB) ervaren wij dit dagelijks.

Wij zijn dan ook blij met de aanbevelingen van de Onderwijsraad. Geef professionele ruimte aan scholen en schoolbesturen, bijvoorbeeld op het gebied van basisvaardigheden, om het onderwijs vorm te geven passend bij de leerling-populatie. Stop met de confetti aan doelsubsidies op detailniveau. Geef in plaats daarvan aanvullende bekostiging met kaders, en respecteer de rol en keuzes van het schoolbestuur daarbinnen. Zet schoolbesturen niet buitenspel, maar laat hen hun werk op een professionele manier doen.

Heel veel schoolbesturen zijn intern goed verbonden, en werken extern samen waar nodig. De aanbevelingen die de Onderwijsraad op dit vlak doet, grijpen wij van harte aan om ons werk nog beter te doen: we moeten zorgen voor interne verbindingen in en tussen de scholen, zodat een ieder van elkaar leert. Dat is nodig om goed onderwijs te blijven bieden.

Als VvOB willen wij de professionaliteit van de onderwijsbestuurder verder versterken. Daarom is dit najaar een grote wens van ons in vervulling gegaan: in een pilot hebben elf onderwijsbestuurders hun professionele ontwikkeling laten meten. Na een evaluatie willen we dit accreditatiestelsel beschikbaar maken voor alle collega’s. Via dit stelsel stellen wij eisen aan elkaars bekwaamheid, een van de aanbevelingen van de Onderwijsraad die wij onderschrijven. Bekwaamheid verwachten we van leraren én van schoolbestuurders. Samen zorgen we voor kwalitatief goed onderwijs.

Bestuur van de VvOB