• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Column Willem de Vos bij advies Onderwijsraad

Gepubliceerd op: 28-09-2023

Willem de Vos heeft naar aanleiding van de publicatie van het advies van de Onderwijsraad "Een duidelijke positie voor schoolbesturen" een column geschreven.

In het holst van de nacht

Slecht slapen heeft heel soms een voordeel. Ik haalde vannacht, 28 september om 03.00 uur het rapport ‘Een duidelijke positie voor schoolbesturen’ van de Onderwijsraad binnen op mijn laptop. Mijn vrouw sliep uiteraard, zodat ik ongestraft een van mijn onhebbelijkheden kon uitoefenen: als het spannend is, eerst het slot lezen. Zo geruststellend vaak! Zij betrapt mij daar vaak op en spreekt dan haar afkeuring uit.

Maar nu was ik, in het holst van de nacht, al snel bij de slotzin beland; wat een heerlijke apotheose!
‘De Vereniging voor onderwijsbestuurders werkt samen met de sectororganisaties en het ministerie van OCW aan een systeem voor accreditatie waarbij alle bestuurders zich periodiek laten accrediteren. De raad vindt het belangrijk dat accreditatie echt bijdraagt aan de bekwaamheid van schoolbestuurders. Het mag geen papieren tijger worden, maar een instrument dat leidt tot meer kennis, kunde en de juiste beroepshouding.’

En dat aan het slot van een afgewogen en verstandig adviesrapport. Nota bene een ongevraagd advies. Maar daar is die raad dan ook voor: ‘De raad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging.’

Nu hebben we met de sectorraden afgesproken dat zij zich vooral richten op alles wat onderwijsbesturen aangaat en wij als vakvereniging ons bezighouden met de bestuurders.

Het begrip ‘bestuur’ in diverse samenstellingen komt  432 keer in het rapport voor en de bestuurder 47 keer.
Reden genoeg om onze tanden erin te zetten! Al staan de meeste aanduidingen uit ons territorium aan het begin, bij de definities. Maar aan het eind, op pagina’s 44 en 45 wordt het interessant. Behartenswaardige tekst over professionalisering, kennis, kunde, houding, bekwaamheid en de noodzaak van een beroepsprofiel. Had mij even gebeld, dan had ik kunnen aanvullen dat zo’n beroepsprofiel er al is en dat de eerste proef met auditgesprekken met 11 bestuurders op weg naar accreditatie op dit moment prima verloopt. En dat ook wij van mening zijn dat zo’n profiel bij werving van nieuwe bestuurders en bij het jaarlijkse goede gesprek met toezichthouders van groot belang is. Want besturen vraagt en vergt veel van bestuurders.

Hopelijk draagt dit rapport, met behartenswaardige adviezen, bij aan een duidelijke positie voor besturen en hun bestuurders. Het bindt onze beroepsgroep terecht op het hart om werk te maken van de al bestaande collegiale bestuurlijke visitatie, op weg naar accreditatie eens per vijf jaar.

En of dit alles gaat helpen tegen ‘de generieke, stabiele negatieve beelden over (school)besturen’ (en bestuurders), weet ik niet. Misschien kan de onderwijsraad ook een ongevraagd advies uitbrengen aan columnisten die hier generiek, stabiel en negatief over schrijven? Want ik ben benieuwd hoeveel onderwijsbestuurders er nog meer wakker lagen vannacht.

(Oef, wel een klus, een column schrijven over iets waar je enthousiast over bent)

Willem de Vos