• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Column: Motie van de leden

Gepubliceerd op: 15-02-2023

MOTIE VAN DE LEDEN Griffioen, Runderkamp, Middelkoop, Rietkerk, Tromp, de Vos,

Voorgesteld 14 februari 2023 De Vereniging voor Onderwijsbestuurders,
gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeren in de kwaliteit van onderwijs zinvol is, omdat scholing veelal collectief, structureel en gestructureerd wordt vormgegeven, meestal in teamverband en vaak ook nog ‘in-company’;

overwegende dat onderwijs een ingewikkelde, betekenisvolle ‘teamsport’ is;

constaterende dat dit besef maar al te goed tot in de haarvaten van het onderwijs is doorgedrongen;

verzoekt de regering om, in navolging van de onderwijsbestuurders, het team van leraren als noodzakelijke voorwaarde voor onderwijsverbetering te erkennen in de onderzoeks- kaders van de inspectie;

verzoekt de regering om de Inspectie van het Onderwijs te vragen om ook in gesprekken met onderwijsbestuurders de teamprestaties en de gestructureerde, gezamenlijke en structurele aandacht voor verbetering centraal te stellen. De onderzoekskaders voorzien hier in ruime mate in;

verzoekt de regering ten slotte om de Kamer te informeren hoe actief en betrokken onderwijsbestuurders gericht zijn op de kwaliteit van collectieve, structurele en gestructureerde verbeterplannen van de onderwijsteams,

en gaat over tot de orde van de dag.

Griffioen, Runderkamp, Middelkoop, Rietkerk, Tromp, de Vos