• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vervolgstap beroepsprofiel en accreditatie

Gepubliceerd op: 25-05-2023

Op 1 juni 2023 staat het thema ‘beroepsprofiel en accreditatie voor bestuurders’ op de agenda van de ledenvergadering van de VO-raad; op 8 juni op die van de PO-raad.

Het draait om het verzamelen van reacties op de huidige versies, niet om besluiten.
Omdat het initiatief van deze operatie bij de VvOB ligt, laat het bestuur weten dat wij deze stappen, om veel bestuurders zich te laten uitspreken over wat er nu ligt, toejuichen.

Meer dan ooit is het nu van belang dat wij als bestuurders zelf bereid zijn te laten zien dat we kritisch zin op ons eigen functioneren en elke dag reflecteren en leren.

Na de ledenvergadering van de PO-raad organiseren we vanuit de VvOB een webinar om onze leden de gelegenheid te geven met ons in gesprek te gaan.

Het uiteindelijke ‘product’ is gebaat bij zoveel mogelijk steun en vertrouwen van de bestuurders zelf!