• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

VvOB opgericht!

Gepubliceerd op: 14-05-2020

Er is een nieuwe vereniging voor onderwijsbestuurders uit het PO en VO. Lees meer over de oprichting, de doelstellingen van de VvOB en de verhouding tot andere organisaties binnen het PO en VO.

VvOB schiet uit de startblokken

Na een grondige voorbereiding is per 19 maart 2020 de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) opgericht. Een mooie ontwikkeling, die helpt om het vak van onderwijsbestuurder goed op de kaart te zetten.

Door de handen ineen te slaan kiezen de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijs Bestuurders Vereniging (OBV) voor een krachtige vereniging met ambitie die meer kan betekenen voor onderwijsbestuurders in Nederland dan de kleinere voorgangers. Professionalisering, belangenbehartiging en arbeidsvoorwaarden van alle bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs: daar maakt de VvOB zich sterk voor. Vol trots presenteert het bestuur van de VvOB zich op deze website.

Waarom fuseren? Hier zijn twee redenen voor. Op het vlak van belangenbehartiging en CAO-onderhandelingen sloot het werk van de BvPO en de OBV steeds nauwer op elkaar aan. Beide verenigingen kwamen op voor de belangen van bestuurders in het onderwijs én onderhandelden vanuit dezelfde uitgangspunten over de CAO met de VTOI, de vereniging van toezichthouders in het onderwijs en de kinderopvang.

“Het bleek steeds vaker onnodig te zijn om onderscheid te maken tussen primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO)”, vertelt Willem de Vos, bestuurslid van de VvOB. Beide groepen bestuurders werken voor het funderend onderwijs en hebben dezelfde maatschappelijke opdracht. De Vos: “Zo is de wens ontstaan om als één onderhandelingspartner over de CAO te praten met de VTOI. Want waarom apart doen wat je samen beter kunt?”

Professionalisering van bestuurders

Sinds 2011 werken de meeste schoolbesturen in Nederland met het raad van toezicht-model, met een bestuurder als hoofd van de organisatie en een raad van toezicht als toezichthouder. Het afsluiten van een CAO was in die tijd de hoofdtaak van beide verenigingen. In de daarop volgende jaren hebben de verenigingen hun doelen verbreed. Professionalisering van bestuurders werd een belangrijk thema. Het verder bevorderen en faciliteren van deze professionalisering is een tweede belangrijke reden voor de fusie. “Een grotere organisatie zoals de VvOB heeft meer slagkracht om een systeem van accreditatie te organiseren”, aldus De Vos. “Het is hierbij niet nodig onderscheid te maken tussen bestuurders in PO en VO. Voor het werk zijn dezelfde competenties nodig. Mensen die het mooie vak van bestuurder uitvoeren stappen geregeld over van PO naar VO en andersom, of werken voor zowel PO als VO.”

Rolverdeling

Binnen het primair en voortgezet onderwijs spelen diverse vakbonden en belangenorganisaties een rol. Elke organisatie beslaat een stukje van het spectrum. De PO Raad en VO Raad behartigen de gemeenschappelijke belangen van de gehele sector. De AVS is de vakbond voor schoolleiders in het PO en VO. Als vereniging voor schoolbestuurders maakt de VvOB het palet compleet. Een aparte organisatie voor schoolbestuurders is nodig. Aangezien zij de rol van werkgever hebben, kunnen zij niet vertegenwoordigd worden door dezelfde organisatie als de werknemers.