• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Opstart accreditatie van onderwijsbestuurders dichterbij

Gepubliceerd op: 30-11-2022

Sinds de oprichting van onze vereniging is het onze grote wens om een accreditatiesysteem op te richten. Daarmee kunnen bestuurders in het onderwijs hun professionaliteit aantonen. Niet voor niets luidt onze slogan: Goed onderwijs vereist goede bestuurders. Dat willen wij laten zien! Voor de ontwikkeling van dit systeem zijn deze week samen met OCW, PO Raad en VO Raad stappen gezet.

Op 29 november hebben we opnieuw overleg gevoerd met PO Raad, VO Raad en het ministerie van OCW over het toekennen van de startsubsidie voor een kwartiermaker, die de accreditatie in gang kan zetten. Het benodigde bedrag is voor ons gereserveerd in 2023 en 2024, heeft OCW laten weten. Het bedrag is nog niet daadwerkelijk toegekend maar dit biedt ons voldoende aanleiding om de trein alvast in beweging te zetten. Gesteund door de leden, die tijdens de ALV aangaven een plan B te willen als de startsubsidie nog langer vertraagt, voelen we de urgentie om nú aan de slag te gaan. “Dit hebben we OCW ook laten weten: dat onze leden heel graag willen”, aldus VvOB-bestuurslid Willem de Vos.

 

Tijdens de ALV hebben we met elkaar besproken dat we als VvOB de regie willen houden. Daar werkt het bestuur ook naartoe in de gesprekken met het ministerie. Diverse leden doen graag als eersten mee. Heb je ook interesse? Meld je dan via bestuur@vvob.nl.