• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Accreditatie: niet omdat het moet, maar omdat we het willen

Gepubliceerd op: 21-04-2021

Zoals bij de schilder thuis de verf bladdert en bij de loodgieter het dak lekt, zo heeft het onderwijs soms moeite met leren, merkt VvOB-bestuurslid Willem de Vos. Daarom zetten we ons als VvOB in voor professionalisering van onderwijsbestuurders middels een accreditatiesysteem. Tijdens de ALV lichtten we dit systeem toe.

Door te rade te gaan bij de zorgsector, waar zo’n accreditatiesysteem voor bestuurders al is ingevoerd, zijn er inmiddels al flink wat stappen gezet. Het advies van de werkgroep accreditatie is omarmd en een invoeringsplan ligt klaar. “De accreditatie”, benadrukt Willem de Vos, “is niet bedoeld om iets Angelsaksisch op te richten, of om afvinklijstjes te kunnen invullen, of om iets formeel te regelen. Het is bedoeld om van binnenuit mensen enthousiast te krijgen voor professionalisering. Omdat we dat belangrijk vinden.”

Bijkomend voordeel is, dat als het onderwijs het zelf doet, een ander het niet hoeft te doen. “Het is de slechts denkbare motivatie”, verexcuseert Willem de Vos zich op voorhand. “Maar als wij het niet zelf regelen, gaat een ander het doen. Er worden immers vaak Kamervragen over gesteld. We merken dat het ministerie daarom blij is dat we de accreditatie zelf hebben opgepakt.” Daar is ook goed overleg over met de PO-Raad en de VO-Raad, ook over de verhouding tot de collegiale bestuurlijke visitatie. “Zodra we de middelen ervoor hebben, want die zijn nodig om een kwartiermaakster/maker aan te stellen, zetten we het daadwerkelijk in gang.”

Verplicht of vrijwillig?

Tijdens de ALV stelden leden diverse vragen over de accreditatie. “Het wordt een vierjarige cyclus. En je kunt inderdaad op je CV of portfolio zetten dat je geaccrediteerd bestuurder bent. In eerste instantie gaat het om enthousiasme en vrijwilligheid. In de zorg is na enkele jaren de verplichting ingezet, als lidmaatschapsvoorwaarde voor de NVZD. Bovendien is daar een civiel effect aan het ontstaan.”

Toezichthouders

In 2020 is er een werkagenda vastgesteld voor professionalisering van toezichthouders door het ministerie van OCW, VTOI-NVTK en de VO-Raad. Willem de Vos maakt namens de VvOB deel uit van de begeleidingscommissie. Hij vertelt desgevraagd zeer tevreden te zijn over de voortgang. “Er is veel beweging op dit vlak. Zo is er een code in de maak die professionalisering van de toezichthouder verplicht stelt.”

De VvOB is er niet voor professionaliseringsaanbod voor toezichthouders, antwoordt hij op de vraag of een Remuneratiecommissie van de raad van toezicht ondersteuning kan krijgen over hun werkgeversrol. Maar de VvOB houdt daarover wel contact met VTOI-NVTK. Meer weten? In 2020 is er een boekje op de VTOI-NVTK website gepubliceerd over de smalle en brede werkgeversrol van de Raad van Toezicht. Willem de Vos en VvOB-bestuurslid Ewald Weiss werden hierover eerder geïnterviewd: ‘Toezichthouden is dansen, meeveren’.