• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Selectieprocedure nieuwe bestuursleden

Gepubliceerd op: 17-11-2021

De oproep aan leden om zich te melden als kandidaat-bestuurslid heeft tot nu toe vijf aanmeldingen opgeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Als jonge vereniging vinden we het van belang nu en in de toekomst een zorgvuldige procedure te volgen bij de selectie van nieuwe bestuursleden. De procedure hebben we besproken tijdens de ALV en beschrijven we hieronder. Aanmelden als kandidaat-bestuurslid kan tot en met vrijdag 3 december 2021 via bestuur@vvob.nl.

De zoektocht naar nieuwe bestuursleden start altijd met een oproep in de nieuwsbrief, vergezeld van een einddatum. Kandidaten kunnen zich voor die datum aanmelden. Vervolgens stelt het bestuur een benoemingscommissie samen. Deze commissie voert gesprekken met de kandidaten. Op basis van selectiecriteria (o.a. evenredige verdeling tussen PO en VO, goede verhouding man/vrouw) doet de commissie een voorstel aan het bestuur. Het bestuur doet een schriftelijke voordracht naar de leden, die voor een bepaalde datum bezwaar kunnen maken. Bij geen bezwaar treedt de kandidaat toe tot het bestuur.

Het bestuur van de VvOB bestaat momenteel uit Herbert Griffioen, Margareth Runderkamp, Diane Middelkoop, René Tromp, Willem de Vos en Ewald Weiss. Bert-Jan Kollmer heeft zich teruggetrokken als bestuurslid, Ewald vertrekt begin 2022. Dit maakt dat het bestuur op zoek is naar twee nieuwe bestuursleden. De benoemingscommissie voor deze procedure bestaat uit René Tromp en Diane Middelkoop.