• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gezamenlijke cao PO- en VO-bestuurders: nu investeren in een goede basis

Gepubliceerd op: 24-06-2021

De feitelijke onderhandelingen voor de gezamenlijke cao voor PO- en VO-bestuurders zijn 22 april gestart, vertelde VvOB-vicevoorzitter Margareth Runderkamp tijdens de ALV eind maart. Hoe staat het er nu voor met de cao? Margareth Runderkamp: “Door nu te investeren in een goede en gedragen basis, zorgen we voor snelheid in de toekomstige cao-onderhandelingen.” Met het oog daarop zijn de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd, die nog niet tot een uitkomst hebben geleid.

Margareth Runderkamp zet zich, samen met andere VvOB-leden in de drie werkgroepen voor de cao, in voor goede arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders. “Alle bestuurders die ik ken zijn maatschappelijk gedreven. Ze willen het verschil maken. Daarom ondersteunen ze de scholen en geven mede richting. Zij moeten goed hun werk kunnen doen. Goede arbeidsvoorwaarden dragen hieraan bij.” De VvOB heeft voor de nieuwe cao een duidelijk doel voor ogen. Margareth: “Een cao kan tot achter de komma uitgewerkt zijn, maar dat is niet onze werkwijze. Waar onze cao het verschil in maakt is dat deze een kader vormt. Met deze basis kunnen bestuurders en toezichthouders in gesprek én blijft er voldoende ruimte voor maatwerk. En dat is belangrijk voor professionalisering van toezicht en bestuur.”

Drie bouwstenen

Tijdens het eerste gesprek met de onderhandelingspartners zijn de belangrijkste onderwerpen op een rij gezet. Dit zijn de drie bouwstenen, waarvoor het voorwerk is gedaan door werkgroepen. “We hebben gekeken naar de opbrengsten van de werkgroepen. Voor de werkgroepen professionalisering bestuurders en de werkgroep bovenwettelijke uitkeringen is dit afgerond, maar voor de werkgroep loongebouw nog niet.”

Dit onderwerp heeft wat voeten in de aarde, omdat de loongebouwen PO en VO in elkaar geschoven moeten worden. “Enerzijds moet er ruimte zijn voor ontwikkeling, anderzijds moet de integratie niet zorgen voor een opstuwende werking van salarissen. Bovendien willen we voorkomen dat groepen in een ‘overgangsloongebouw’ geplaatst moeten worden.” Er is de afgelopen tijd hard gewerkt aan dit doel, zegt Margareth. “We hebben diverse gesprekken gevoerd, maar we zijn er nog niet uit. We kijken anders naar de berekeningswijze van de bedragen in de schalen.” Daarom is, zoals vaker gebeurt tijdens cao-onderhandelingen, even een pauze genomen. Zo gauw als mogelijk pakken we de gesprekken weer op.”