• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Reactie op publicaties over salaris van bestuurders

bestuurders
Gepubliceerd op: 02-04-2021

Het bestuur van de VvOB heeft een reactie opgesteld op diverse publicaties over het salaris van bestuurders in het onderwijs.

Beste leden van de VvOB,

Na onze algemene ledenvergadering vorige week hebben wij veel positieve reacties ontvangen. Daar zijn we heel blij mee en het laat zien dat we op de goede weg zijn. ‘De VvOB is een organisatie die onderwijsbestuurders verenigt, de beroepsgroep als professionals ziet en zich op die manier sterkt maakt voor het onderwijs’, kregen we terug. Dat deze krachtenbundeling van bestuurders nodig is, bleek uit de recente publicaties in de landelijke media en bij de AOB, over de financiële beloning van bestuurders en ‘wat ze daarvoor doen’. Veel leden hebben ons hierover gemaild en gebeld. We willen je bedanken voor al deze signalen, die helpen dit aan te kaarten in de overleggen die wij hebben met het ministerie van OCW, de PO-raad, de VO-raad en de VTOI-NVTK.

De VvOB is zich bewust van de maatschappelijke discussie over de beloning van bestuurders in de (semi-)publieke sector. Daarom streeft de VvOB naar een redelijk, verantwoord, evenwichtig en transparant arbeidsvoorwaardenpakket voor bestuurders in het PO en VO. Daar slagen wij ook in.

Het VvOB heeft voor 2020 een cao afgesloten met de VTOI-NVTK. Deze cao tussen werknemers en werkgevers is loepzuiver, openbaar en heeft niets te verbergen. PO- en VO-bestuurders worden betaald binnen de wettelijke regelgeving en sectorale regelingen.

Wij verwachten dat dit niet de laatste publicaties zullen zijn. Het onderwerp komt met enige regelmaat terug in de media, want salarissen en bestuurders in welke sector dan ook blijven nieuws.

Moeten wij de aantijgingen over onze kant laten gaan? Een discussie waarin gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke argumenten willen we niet aangaan. Het is aan ons om als bestuurders te laten zien dat besturen in de onderwijssector een serieus beroep is, waarin we verantwoording afleggen. Een vak waarin we worden beloond vanuit een vastgestelde cao binnen wettelijke en sectorale kaders. Waarin we onszelf en elkaar scherp houden en continu professionaliseren. We hebben veel positiefs te melden. Dáár maakt de VvOB zich sterk voor.

Het bestuur van VvOB