• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Goede greep

Gepubliceerd op: 30-06-2022

Dat was een goede greep van het bestuur van de VTOI-NVTK. Voor hun mini-symposium over de werkgeversrol van toezichthouders op 24 mei nodigden zij ook leden van de bestuurdersverenigingen uit. Evenals vertegenwoordigers van OCW en de onderwijsinspectie.

Dat was een goede greep van het bestuur van de VTOI-NVTK.
Voor hun mini-symposium over de werkgeversrol van toezichthouders op 24 mei nodigden zij ook leden van de bestuurdersverenigingen uit. Evenals vertegenwoordigers van OCW en de onderwijsinspectie.
Het is ongetwijfeld om redenen van zorgvuldigheid dat de vereniging van toezichthouders een publicatie het licht heeft doen zien over de smalle en de brede werkgeversrol. Die smalle rol, de raad van toezicht als werkgever van de bestuurder, is onbetwist. Die brede werkgeversrol leidde in de verschillende gespreksgroepen tot boeiende discussies. Alleen al door de presentatie door de schrijfster, Monika Milz. De dagvoorzitster betrapte haar op de verspreking dat iets belangrijk was voor het bedrijf eh.. de instelling. En haar voorbeelden spraken, doordat zij ontleend waren aan het bankwezen, niet iedereen aan. Want wat hebben banken en schoolbanken nu gemeen? Hetzelfde deed zich voor toen in het panel de aandacht voor de opvolging aan de top bij Shell en Philips als voorbeeld voor scholen werd genoemd. Weliswaar is er een salarisverschil van twee nullen, maar het gaat om het verschil in het karakter van het werk.
Waar het in de gesprekken vooral om draaide, was de vraag waarom het bestuur van de toezichthoudersvereniging een reeks belangrijke toezichthoudende aspecten toch wil scharen onder de werkgeversrol van de raad. Dat lijkt een ‘semantische discussie’, maar woorden doen ertoe. Zeker als het erom spant. Er waren gelukkig ook nogal wat toezichthouders die ervoor pleitten om aspecten als de talentontwikkeling in de organisatie, de ‘toon aan de top’ en de zorg voor de directie gewoon te scharen onder de toezichthoudende taken en vooral niet te vermengen met de werkgeversrol van de bestuurder. Genoemde publicatie over de werkgeversrol biedt dan vele zinvolle vragen voor toezichthouders, vragen die wellicht te weinig aandacht krijgen, vergeleken bij financiën en onderwijskwaliteit.
Die brede werkgeversrol zou maar zo een opmaat kunnen worden tot het breed maken van het intern toezicht.
Dat is geen goede greep.

Willem de Vos