• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Samen de VvOB verder professionaliseren

Gepubliceerd op: 25-04-2024

Margareth Runderkamp praatte ons op de ALV, samen met Arn Bressers en Herbert Griffioen, bij over de toekomst en professionalisering van de VvOB. Zo is de taakverdeling tussen bestuur en ondersteuners onder de loep genomen, is de selectieprocedure voor bestuursleden aangescherpt en is de werving van een nieuwe voorzitter in gang gezet.

Bestuur bestuurt
Het afgelopen halfjaar hebben de ondersteuners van het bestuur alle werkzaamheden in kaart gebracht. Het bestuur richt zich vanaf nu op besturen, daarin professioneel ondersteund op communicatief, juridisch, administratief en beleidsmatig gebied. Herbert: “Het afgelopen halfjaar hebben we mooie slagen gemaakt in het helder krijgen van de processen en het inzetten van een professionaliseringsslag.”

Bijgestelde selectieprocedure
De selectieprocedure voor nieuwe bestuursleden is bijgesteld. “De aspirant-leden zijn uitgenodigd voor een bestuursvergadering,” vertelt Herbert, “om te zien of we van beide kanten de toegevoegde waarde zagen.” Dat bleek voor zowel Dirk als Peter het geval. Het op- en vaststellen van profielen voor de bestuursleden volgt.

Werving voorzitter
Tijdens de vorige ledenvergadering steunden onze leden het voorstel om een bezoldigd voorzitter te benoemen. Het werven van een nieuwe voorzitter is een pittige klus, waarbij we geholpen worden door een onafhankelijk bureau om de procedure goed en zorgvuldig te doorlopen. We werven zowel intern als extern, waarbij we zo nodig een statutenwijziging doorvoeren wanneer we een voorzitter van buitenaf benoemen. Het is onze wens om de nieuwe voorzitter tijdens de ALV van november te benoemen.

Verdere ontwikkelingen zijn het op sterkte brengen van de cao-delegatie vanuit het bestuur (afgerond), het ontwikkelen van een plan voor relatiebeheer en ledenwerving (in de maak) en het voorstellen van een contributieverhoging (gedaan tijdens de ALV). Ook rond accreditatie zijn er nieuwe ontwikkelingen; hierover lees je verderop in onze nieuwsbrief.