• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tweede pilot accreditatie: ‘een intensief en waardevol traject’

Gepubliceerd op: 25-04-2024

Arn Bressers en Willem de Vos gaven op de ALV een update over de stand van zaken rond accreditatie. Vervolgens was het de beurt aan Carla Grootjen om ons inzicht te geven in de tweede pilot, gevolgd door de persoonlijke ervaringen van deelnemer Rob van Veldhoven. Klik op ’lees verder’ en je bent helemaal op de hoogte.

Kwaliteit boven snelheid
Zorgvuldigheid staat centraal in ons proces op weg naar een accreditatie voor onderwijsbestuurders. We trekken samen op met adviesbureau Berenschot en stellen hierbij kwaliteit boven snelheid. Momenteel is de eerste fase van het onderzoek naar de organisatievorm van een onafhankelijk accreditatiebureau afgerond; voor de zomer volgt het tweede deel. Overleg tussen de PO-Raad, VO-Raad en de VvOB heeft ertoe geleid dat het opstellen van een businessplan in onafhankelijke, externe hand komt te liggen. De governance zal wel bij de drie betrokken partijen liggen.

Tweede pilot
Aan de tweede accreditatiepilot nemen 19 bestuurders deel uit het primair en voortgezet onderwijs. Ze vertegenwoordigen een brede waaier aan besturen, van eenpitters tot de grotere onderwijsbesturen van het land. “Voor deze vervolgpilot hebben we goed gekeken naar de rol van auditoren”, zegt Carla. “We hebben nu 11 in plaats van 6 auditoren. De belangrijkste eigenschap van een auditor is dat deze goed is in vragen stellen, bekend is met de non-profitsector en zowel kritisch als objectief doorvraagt.”

Ontwikkeling in beeld
Rob van Veldhoven, rector-bestuurder van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven, is een van de deelnemers aan de tweede pilot. “Het mooie is dat ik in dit proces een mooi beeld krijg van mijn verbeterpunten,” vertelt hij. “Ook met terugwerkende kracht: het maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen ik de afgelopen drie jaar al heb doorgemaakt.”

De 360-graden-feedback van collega’s en de gesprekken die daarop volgen, geven het proces de nodige verdieping, vertelt Rob. “Je voert veel gesprekken met collega’s, analyseert alle observaties en uitkomsten en schrijft op basis daarvan een ontwikkelplan. Vervolgens ga je in de volgende fase in gesprek met de auditoren. Dat zijn geen tussendoorgesprekjes, maar serieuze bijeenkomsten van 2,5 uur. Behoorlijk intensief, dus.”

En zeer waardevol, vindt Rob. “Ik ben heel enthousiast over dit traject. We gaan echt de diepte in en de opbrengsten voelen als een cadeautje. Onlangs ben ik via de VO-Raad ook gestart met collegiale visitatie. Het zou ideaal zijn als we die twee trajecten op elkaar weten af te stemmen, zodat ze elkaar kunnen versterken.”