• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Cao-onderhandelingsdelegatie versterkt met twee ervaren krachten

Gepubliceerd op: 15-10-2021

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor bestuurders worden de komende maand weer opgestart. De VvOB heeft daarvoor haar delegatie versterkt met twee ervaren onderhandelaars. Dit zijn Herbert de Bruijne, bestuurder van Openbaar Onderwijs Groningen en Pien Verwilligen van de Dordtse Schoolvereniging. Beiden maakten eerder jarenlang deel uit van de onderhandelingsdelegatie voor de cao PO.

Met de twee ervaren onderhandelaars hoopt VvOB-delegatieleider Margareth Runderkamp de verschillen van inzicht over het geïntegreerde loongebouw te beslechten. Over de andere twee belangrijke bouwstenen voor de nieuwe cao (professionalisering van bestuurders en bovenwettelijke uitkeringen) zitten de partijen al op een lijn. “Zover zijn we nog niet met het nieuwe loongebouw waarin PO en VO in elkaar geschoven worden. Het nieuwe loongebouw zou ruimte moeten bieden voor perspectief. Tegelijkertijd moet een opstuwende werking van salarissen worden voorkomen. Daarnaast is het een uitdaging zo min mogelijk bestuurders in een overgangssituatie terecht te laten komen”, aldus Margareth.

Aandachtpunten leden
De leden hebben de onderhandelaars een aantal aandachtspunten meegegeven. Zo is er een lans gebroken om ouderschapsverlof op te nemen in de nieuwe cao. Ook is er aandacht gevraagd voor de mogelijkheid van een vroegpensioenregeling. Daarnaast brengen de delegatieleden de ontslagbescherming van bestuurders in. De wet bestuur & toezicht die per 1 juli 2021 is ingegaan heeft volgens juristen verregaande consequenties op dat punt.

Het verzoek van leden om een wederkerig gesprek over de soms hoge vergoedingen van de Raden van Toezicht in te voeren, is een lastige, aldus Margareth Runderkamp. “De VvOB kan een geluid laten horen, maar bestuurders zijn werknemers van hun Raad van Toezicht. En een werknemer gaat niet over de beloning van zijn werkgever.”

We houden onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen.