• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Cao-akkoord 2023 definitief + nieuwe bedragen

Gepubliceerd op: 19-10-2023

De achterbannen van de VvOB en de VTOI-NVTK hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023. Daarmee is dit akkoord nu definitief.

Op 6 oktober 2023 hebben wij de uitslag van de ledenraadpleging over het onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 vastgesteld. Ruim 97% van de leden heeft voor het akkoord gestemd. De leden van de VTOI-NVTK hebben ook het onderhandelingsakkoord bekrachtigd en daarmee is het onderhandelingsakkoord definitief. De nieuwe salarisbedragen zijn hierna opgenomen. Aan de cao-tekst wordt nu gewerkt en de integrale tekst Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023 zal over enkele weken worden gepubliceerd.

Nieuwe salarisbedragen cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2023

Bedragen geldend vanaf 1 maart 2023

(verhoging t.o.v. 2022 met 3,2%)

Jaarbedrag

Schaal

Minimum

Maximum

WNT-max 2023

BA

66.968

103.045

132.000

BB

76.116

117.103

148.000

BC

84.357

131.807

159.000

BD

93.010

147.635

173.000

BE

103.835

162.242

189.000

BF

113.082

171.337

202.000

BG

132.275

188.963

223.000

De bovenstaande jaarbedragen worden herleid tot (bruto) maandbedragen door het jaarbedrag te delen door 13,848. Dit leidt tot de bedragen zoals hieronder weergegeven. Dit zijn bedragen exclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

Maandbedrag

 

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

Minimum

4.836

5.497

6.092

6.716

7.498

8.166

9.552

Maximum

7.441

8.456

9.518

10.661

11.716

12.373

13.646