• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Hoe Bommel ons leert een goede leider te zijn

Gepubliceerd op: 21-04-2023

Olivier B. Bommel staat niet bekend als schoolvoorbeeld van een goede leider. Onterecht, liet leiderschapsexpert (en oud-VvOB-collega) Rolf Mulder ons zien tijdens de afgelopen ledenvergadering. Bommel beschikt namelijk over drie belangrijke eigenschappen van een goede leider. Allereerst wil hij de leiding nemen; een onderbelicht onderdeel van leiderschap in de managementliteratuur. Die drang om zijn stempel te drukken of waarde toe te voegen combineert hij met grootse doelstellingen - een tweede voorwaarde van goed leiderschap. Bommel denkt altijd in termen van ‘de mensheid redden’ en ‘de wereld beter maken’. “Tot slot heeft hij de moeder aller competenties op zak, namelijk het vermogen om zijn eigen onvolkomenheid te zien en te omarmen. En om er op de juiste manier mee om te gaan: door hulp in te schakelen van iemand die ergens beter in is”, aldus Rolf. “De combinatie van deze drie eigenschappen – stempeldrang, verheven doelstellingen en het vermogen om verstandig om te gaan met je eigen beperkingen – levert een goede en geloofwaardige leider op.” In het nagesprek met leden ging de aandacht vooral uit naar het woord ‘stempeldrang’: wat is dat, en ervaren we dat als positief of negatief? Iets willen veranderen om het veranderen wordt gauw gezien als drammerig, klonk het in de zaal. Waarde willen toevoegen past de meesten meer. Genoeg stof tot nadenken in elk geval. Leden hebben de presentatie van Rolf Mulder inmiddels ontvangen per e-mail.