• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Pilot accreditatiestelsel in september van start

Gepubliceerd op: 03-07-2023

De voorbereidingen op het van start gaan van het accreditatiestelsel voor onderwijsbestuurders verlopen positief. In september begint de pilot, waaraan elf bestuurders deelnemen. Zij zullen de eerste versie van het accreditatietraject doorlopen. Op basis van de ervaringen in de pilot stellen we het traject of de onderliggende documenten bij.

In de ledenvergaderingen van de VO- en de PO-raad en in een online-ontmoeting met leden van de VvOB zijn het concept-beroepsprofiel en de accreditatieroute besproken en op een constructieve manier van suggesties voorzien. Hierover lees je meer in een ander artikel in deze nieuwsbrief. De uitkomsten zullen leiden tot aanpassingen van het profiel.

 

Onder leiding van de kwartiermakers Carla Grootjen en Paul Zevenbergen is er een auditorenteam gevormd. Dit heeft zich inmiddels twee keer gebogen over het uitvoeren van de pilot in september. De auditoren zijn gedreven om aan de slag te gaan. Elf bestuurders, deels uit de ontwikkelgroep, hebben zich voor deelname aan de pilot aangemeld.

 

Nog voor de zomervakantie is er bestuurlijk overleg met OCW, over ons beroepsprofiel en de pilot en over de bewegingen bij OCW om te komen tot wettelijke verankering van eisen aan bestuurders.