• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Arn Bressers van Onderwijsgroep Oost-Brabant: zo blijf ik professioneel

Gepubliceerd op: 15-02-2022

Leren en ontwikkelen zit bij Arn Bressers in het DNA. Hij is gedreven, leergierig en floreert in een snel veranderende omgeving. Als bestuurder van de recent gefuseerde Onderwijsgroep Oost-Brabant zit hij helemaal op zijn plek. “Ik denk dat scholing vooral effect heeft als je als directielid of docent iets kiest vanuit intrinsieke motivatie.”

Zijn focus op leren en ontwikkelen blijft niet alleen bij woorden. Arn Bressers is het bij Onderwijsgroep Oost-Brabant ook in beleid aan het gieten: “Een van de pijlers van ons nieuwe koersplan is ‘leren van en met elkaar’. Ik zie graag dat je bewegingen krijgt over onze zeven vestigingen heen, een dynamiek waarin je over de grenzen van je school kijkt en daarmee van en met elkaar leert. Je kunt denken aan tijdelijk werken op een andere locatie, maar ook aan lesbezoeken, waarbij je je in een dag helemaal laat ‘doorlichten’ door je collega’s. Je kunt met elkaar reflecteren op vragen als: kwaliteit van pedagogisch en didactisch handelen, of doelgericht lesgeven, hoe pak jij dat precies aan? Voor zulke intervisie is onze onderwijsgroep nu groot genoeg.”

Het goede voorbeeld

Zelf geeft Arn Bressers het goede voorbeeld. “In het najaar van 2020 heb ik een bestuurlijke visitatie gehad. Nu doe ik dat bij andere bestuurders. Ik ben lid van een commissie die gesprekken voert met leerlingen, met ouders, de RvT, met een wethouder en met de MR. Ik weet hoe waardevol die voorgehouden spiegel is en geef dat cadeautje graag door aan anderen. Vanuit de VO-academie ga ik intersectorale visitaties doen, als onderdeel van het bestuurdersprogramma over leidinggeven aan een verbetercultuur. We gaan bijvoorbeeld met (de CEO’s van) McKinsey, ING en UMC Utrecht in gesprek over leiderschap, strategische visie, verantwoording en persoonlijke professionalisering.”

Leren van elkaar stond ook centraal tijdens zijn opleiding tot VO-managementcoach, ook vanuit de VO-academie. “Ik maak nu deel uit van een netwerk van 60-80 coaches in Nederland. Schoolleiders, directies en bestuurders kunnen bij mij komen met een coachvraag, bijvoorbeeld: hoe krijg ik mensen in beweging? Ik was al NLP-opgeleid. Dat betekent dat je leert om te luisteren, goede vragen te stellen, coachend leidinggeven. Als VO-managementcoach kun je deze vaardigheden heel probleemoplossend inzetten. Dit is mijn manier om een extra bijdrage te leveren aan de sector.”

Intrinsieke motivatie

Persoonlijke professionalisering is de meest duurzame investering die je kunt doen, zegt Arn Bressers. “Ik geloof niet in plenaire scholingen over bijvoorbeeld differentiatie naar leerlingen. Ik denk dat scholing vooral effect heeft als je als directielid of docent iets kiest vanuit intrinsieke motivatie en je eigen ontwikkelpad, wat dat dan ook is. Dat kun je ook naar leerlingen vertalen. Voortgezet onderwijs wordt vaak gezien als een tussenfase. Welke betekenis kun je meegeven, behalve alleen dat diploma dat toegang geeft tot beroeps- of wetenschappelijk onderwijs? Leerlingen groeien omdat ze zichzelf beter leren kennen: hoe je leert, wat je leuk vindt, hoe je op basis daarvan in het leven keuzes maakt. Ik denk dat we daar het verschil kunnen maken. Het is leuk om die kleuring vanuit wie ik ben als bestuurder mee te kunnen geven.”

“Ook tegen mijn eigen kinderen van 6 en 8 zeg ik altijd: blijf nieuwe dingen leren en ontdekken. Die growth mindset, à la Pippi Langkous, die wil je meegeven aan je eigen kinderen en de ‘maatschappelijke’ kinderen.”

Net als Arn Bressers interesse in intersectorale intervisie?

Leden van de VvOB die interesse hebben in intersectorale intervisie, kunnen zich melden bij Monique Bellersen van Praktijkintervisie.nl. Zij begeleidt o.a. de VvOB en vereniging van woningcorporatie Aedes bij deze vorm van intervisie.