• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Nieuwe gezamenlijke cao voor bestuurders PO en VO van kracht

Gepubliceerd op: 13-09-2022

De overgrote meerderheid (ruim 95%) van de leden van de VvOB heeft ingestemd met de nieuwe cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Bij de vereniging van toezichthouders VTOI-NVTK stemde 93% in. Het bestuur van de VvOB is trots op dit behaalde resultaat, dat volgt op een solide en zorgvuldig onderhandelingsproces. We zijn blij dat er vanaf nu één cao is voor bestuurders in zowel PO als VO: we doen immers hetzelfde werk. Om diezelfde reden is de VvOB in 2020 ontstaan uit twee aparte verenigingen voor PO (BvPO) en VO (OBV). Trots zijn we ook op het geheel nieuwe loongebouw waarbinnen bestuurders voldoende ontwikkel- en groeimogelijkheden hebben en dat maatschappelijk verantwoord is.

De voorgaande cao’s voor bestuurders in het PO en bestuurders in het VO hadden al veel overeenkomsten, maar er waren ook wat verschillen. De harmonisering heeft geleid tot keuzes waarbij zoveel mogelijk recht is gedaan aan wat bestuurders tot nu toe aan rechten hebben kunnen ontlenen aan de voorgaande cao’s. 

Onze leden hebben een samenvatting van de afspraken in de nieuwe cao ontvangen. De volledige tekst van de cao met toelichting en bijlagen (waaronder een Handreiking remuneratiebeleid) kunt u hier vinden.