• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Professionele bestuurders

Gepubliceerd op: 14-05-2020

De VvOB zet zich in voor de verdere professionalisering van bestuurders in het PO en VO. Lees hieronder meer over welke acties de VvOB inzet om de kwaliteit van bestuurders en het professionele imago te bevorderen.

VvOB: voor professionele bestuurders

Het onderwijs in Nederland heeft baat bij goede, professionele bestuurders. Veel bestuurders hebben professionaliteit hoog in het vaandel staan en willen zich blijven ontwikkelen, net zoals leerkrachten en docenten dat doen. De Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) helpt hierbij door verdere professionalisering van bestuurders te ondersteunen.

Een van de eerste stappen die de VvOB wil zetten, is het opzetten van een accreditatiesysteem voor onderwijsbestuurders. Deze accreditatie biedt bestuurders de ontwikkelmogelijkheden die zij zoeken. Een unieke kans voor de leden van de VvOB.

Accreditatie van bestuurders

‘Goed onderwijs vereist goede bestuurders’, dat is de slogan van de VvOB. Kwaliteit van bestuur staat bij de VvOB bovenaan. Voor de functie van bestuurder bestaat geen specifieke opleiding. Bestuurders in het onderwijs hebben zeer diverse achtergronden. Zij worden aangesteld op basis van hun vaardigheden en competenties. Om te toetsen of een bestuurder actief werkt aan zijn professionele ontwikkeling en daarmee aan kwaliteitsverbetering is een systeem voor accreditatie een krachtig middel.

Op basis van de ervaringen bij de NVZD, de vereniging van bestuurders in de zorg, heeft een werkgroep de route op weg naar accreditatie verkend. Hierover is advies uitgebracht aan het bestuur van de VvOB. “De werkgroep heeft inmiddels opdracht gekregen het advies uit te werken tot een praktisch invoeringsplan. Zodra dit plan klaar is zullen we dit voorleggen aan de leden”, aldus bestuurslid Willem de Vos. Het accreditatiesysteem is bedoeld om de kwaliteit van de bestuurder te toetsen. De VvOB ziet het niet tot haar taak om zelf scholing aan te bieden, maar wil daarbij gebruik maken van het aanbod en de kennis van de Academies van PO Raad en VO Raad.

Professioneel imago

Bij het bewaken van een professioneel imago zijn de bestuurders allereerst zelf aan zet. De VvOB wil hen hierbij ondersteunen door middel van publicaties, lezingen en reacties op publicaties in de pers. Voor de vereniging zelf streeft de VvOB naar een professionele, doelmatige uitstraling. De vereniging staat immers ten dienste van het onderwijs.

Inhoudelijke thema’s en netwerken

Op de algemene ledenvergaderingen zal de VvOB belangrijke inhoudelijke thema’s aan de orde stellen. Leden van de VvOB blijven op deze manier op de hoogte van belangwekkende ontwikkelingen rondom het vak van bestuurder. Daarnaast bieden vereniging en ledenvergadering bestuurders mogelijkheden om te netwerken.

Belangenbehartiging

Bij de belangenbehartiging richt de VvOB zich op collectieve thema’s. Voor individuele belangenbehartiging verwijzen wij onze leden door naar de Stichting Rechtsbijstand Bestuurders Onderwijs. In 2018 heeft een commissie onder leiding van Carla Grootjen onderzoek gedaan naar het samenspel en de verhoudingen tussen intern toezicht en bestuur. Het bestuur van de VvOB wil dit advies nader uitwerken tot een praktische handleiding voor bestuurder en raad van toezicht.

Arbeidsvoorwaarden

Naast de eerder besproken doelen blijft de VvOB zich inzetten voor primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor bestuurders. In de Tweede Kamer wordt van tijd tot tijd geopperd om onderwijsbestuurders onder de CAO voor het VO of PO te laten vallen. De VvOB vindt dat geen juiste keuze omdat het principieel onjuist is dat de bestuurder in de rol van werkgever onder dezelfde CAO valt als zijn medewerkers.

Uitbreiding van doelgroep

Op termijn wil de VvOB zich ook richten op bestuurders die werken voor de maatschappelijke kinderopvang, al dan niet in combinatie met onderwijs zoals bij integrale kindcentra. Ook wil de vereniging zich openstellen voor bestuurders uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).