• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Overgrote meerderheid VvOB stemt in met beroepsprofiel

Gepubliceerd op: 05-03-2024

De overgrote meerderheid van de VvOB-leden stemt in met het beroepsprofiel voor bestuurders in het funderend onderwijs. In totaal lieten 136 leden hun stem horen. 5 van hen stemden tegen, 131 voor. Daarmee stemt 96% van de stemmers in met het beroepsprofiel. Bij het uitschrijven van de stemming op 22 februari gaf het bestuur aan dat niet-stemmers onder de instemmers gerekend worden, maar ook zonder hen is de uitslag duidelijk. De uitslag is in lijn met de stemrondes bij PO Raad en VO Raad. Met het organiseren van deze stemming komt het bestuur van de VvOB tegemoet aan de wens van leden om ook via de VvOB een stemming te houden. Het beroepsprofiel wordt om de drie jaar opnieuw bezien en mogelijk herzien.