• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

VvOB zet in op groei van het ledenaantal

Gepubliceerd op: 11-12-2020

De Vereniging van Onderwijsbestuurders heeft de afgelopen tijd een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Inclusief degenen die zijn meegekomen vanuit de Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijs Bestuurders Vereniging (OBV) telt de VvOB nu ruim 340 leden. Dit is ongeveer een derde van het totale aantal onderwijsbestuurders in PO en VO. De komende periode zetten we in op groei van het ledenaantal.

“We zijn blij met de nieuwe leden die zich de afgelopen periode bij ons aansloten. Zij bevestigen dat de fusie tussen de BvPO en de OBV een goed idee is geweest”, aldus Herbert Griffioen, voorzitter van de VvOB. Deze twee verenigingen merkten dat hun werkzaamheden steeds nauwer op elkaar aansloten. Daarop besloten zij de handen ineen te slaan en een krachtige, ambitieuze vereniging op te richten voor álle bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Professionalisering, belangenbehartiging en arbeidsvoorwaarden voor onderwijsbestuurders: daar maakt de VvOB zich sterk voor.

Groei is nodig
Om onze ambities te kunnen realiseren, is groei nodig. “Een groter aantal leden verstevigt onze positie. Het geeft een sterkere positie bij de cao-onderhandelingen met de vereniging van toezichthouders”, aldus Herbert Griffioen. “Het vergroot onze slagkracht, waardoor we werk kunnen maken van onze ambities op het gebied van professionalisering. Een groter aantal leden maakt ons een serieuzere gesprekspartner in overleg met brancheorganisaties. Bovendien zorgt het voor meer inkomsten, waarmee we meer terug kunnen doen voor onze leden.”

Nog niet alle onderwijsbestuurders weten van het bestaan van de VvOB. Vanuit het bestuur benaderen we hen schriftelijk, om hen te informeren over wat de VvOB voor hen kan betekenen. Doet u mee? Wij zouden het op prijs stellen als u over de VvOB vertelt wanneer u in gesprek bent met collega-onderwijsbestuurders. Stuurt u deze nieuwsbrief gerust aan hen door of wijs hen op onze website, www.vvob.nl. Of stuur de brief door die het bestuur voor potentiële leden heeft opgesteld. Deze is hier te downloaden.