• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De toekomst van de VvOB: professioneel organiseren en verankeren

Gepubliceerd op: 13-10-2023

De VvOB heeft als jonge vereniging een plaats veroverd onder bestuurders in het funderend onderwijs en staat op professioneel goede voet met de VTOI-NVTK en de sectorraden. Het ledenaantal is exponentieel gegroeid en de verwachting is dat dit zich verder door zal zetten. Om de bereikte positie te behouden en uit te bouwen, is ontwikkeling naar een meer professioneel georganiseerde vereniging nodig. Het bestuur werkt aan een notitie waarin we de richting beschrijven die het bestuur voorstelt. De notitie besteedt aandacht aan continuïteit van het bestuur, uitbreiden van de ondersteuning aan het bestuur en de vereniging (administratief, secretarieel, cao-technisch, juridisch, communicatief, beleidsmatig), meer stabiele en continue inzet, o.a. rond cao-onderhandelingen en accreditatie-organisatie, en als gevolg hiervan contributieverhoging. De leden ontvangen deze notitie begin november. Tijdens de ALV op 10 november wisselen we hier met elkaar van gedachten over. Leden die niet aanwezig zijn op de ALV, kunnen via e-mail reageren.