• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Update over de cao-ontwikkelingen

Gepubliceerd op: 21-04-2023

Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe cao voor onderwijsbestuurders. De veranderingen zullen minder ingrijpend zijn dan in de versie van 2022, de eerste gezamenlijke cao voor bestuurders in het PO en VO. Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben vicevoorzitter Margareth Runderkamp en VvOB-adviseur Loek van Noort de leden bijgepraat. Het uitgangspunt van de VvOB is een cao die niet is dichtgetimmerd: er moet ruimte zijn voor het gesprek tussen bestuur en raad van toezicht, bijvoorbeeld over de beloning van bestuurders. Van het realiseren van één cao voor het gehele funderend onderwijs, een van de plannen uit het regeerakkoord, kan volgens de VvOB geen sprake zijn. Een cao is uitdrukkelijk een afspraak tussen werkgeversorganisatie (VTOI-NVTK) en werknemersorganisatie (VvOB): het ministerie gaat daar niet over. Op de website is een bericht geplaatst over een verkennend rapport naar één cao voor het funderend onderwijs inclusief de bestuurders. Minister Wiersma heeft op 18 april 2023 dat rapport met een begeleidende brief naar de Kamer gestuurd. In dit rapport is onder andere uitgesproken dat we ook in de toekomst in de pas blijven lopen met medewerkers als het gaat om procentuele salarisontwikkeling. Daarnaast kijken we samen met VTOI-NVTK en de bestuurders van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs of het mogelijk is om ook deze bestuurders onder onze cao te laten vallen. De criteria voor inschaling van de bestuurders van samenwerkingsverbanden in de huidige schalen van de bestuurders-cao worden op dit moment in kaart gebracht. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren we onze leden hierover.