• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onze werkgeversrol – in gesprek met toezichthouders

Gepubliceerd op: 30-06-2022

Tijdens een symposium van VTOI-NVTK op 24 mei hebben leden van de VvOB, van de bestuurdersvereniging in de kinderopvang (bdKO) en toezichthouders constructief met elkaar van gedachten gewisseld over de werkgeversrol.

Dit thema verdient naar onze mening de volle aandacht, maar wel vanuit een heldere rolneming: het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van beleid, de raad van toezicht behoort er op toe te zien dat de bestuurder dat adequaat doet en zicht verantwoordt over dat beleid. De richting die het bestuur van VTOI-NVTK voorstelt vinden wij niet passend en wijzen wij af. Het bestuur van de VvOB pleit ervoor eerst een dialoog te voeren en pas daarna te publiceren. Daarmee wint het samenspel tussen bestuurders en toezichthouders aan kracht. Ook wil het bestuur van de VvOB graag weten wat het bestuur van VTOI-NVTK doet met de geluiden uit de tafelgesprekken van 24 mei. Daarom hebben wij een brief geschreven aan het bestuur van VTOI-NVTK. De brief kun je hier lezen. Een column over dit onderwerp van de hand van bestuurslid Willem de Vos lees je hier.