• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een 8 voor de VvOB

Gepubliceerd op: 30-11-2022

De VvOB wil de belangen van onderwijsbestuurders behartigen en professionalisering van het vak bevorderen. Maar doen we daar genoeg aan? Doen we wat de leden van ons verwachten? Raken we de juiste toon in reacties op nieuws uit Den Haag, en laten we voldoende van ons horen naar leden en de buitenwereld? De VvOB is benieuwd naar de mening van haar leden en hield tijdens de ALV een peiling. Kort samengevat: de leden zijn tevreden en geven het bestuur een prachtige 8. Waarom? Omdat de VvOB bestuurders goed vertegenwoordigt, zeggen leden: de vereniging laat bij actualiteiten van zich horen, communiceert goed met leden en neemt een onderscheidende positie in ten opzichte van de sectorraden. Leden vinden de ALV’s boeiend. Wel zouden ze de nieuwsbrief wat vaker willen lezen en vinden ze dat de VvOB als vakorganisatie nog beter hoor- en zichtbaar mag zijn. Meer weten? Klik op ‘lees verder’. Niet aanwezig geweest op de ALV en behoefte om te reageren? We ontvangen je mening graag via bestuur@vvob.nl.