• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Kwartiermaker accreditatie kan bijna beginnen

Gepubliceerd op: 26-04-2022

Een aantal VvOB-leden heeft dit voorjaar meegedacht over het accreditatiesysteem dat wij in nauwe samenwerking met PO Raad en VO Raad opzetten.

Zij gaven drie punten mee die wij ter harte nemen: ervaringen van deelnemers gebruiken ter verbetering, bestaande vormen van zelfevaluatie en feedback integreren en de persoonlijke winst kunnen verwoorden. Als we binnenkort een startsubsidie van OCW ontvangen, kan de kwartiermaker aan de slag. Tijdens de ALV is gesproken over het woord ‘accreditatie’. Een aantal leden staat achter het systeem, maar vindt dat deze naam de verkeerde indruk wekt. Tijdens de ALV is daarom de uitnodiging gedaan met alternatieve benamingen te komen. Leden kunnen deze sturen naar bestuur@vvob.nl. Keynotespreker Sietske Waslander maande ons overigens om haast te maken. “Nog langer wachten met dit accreditatiesysteem maakt de beroepsgroep ongelooflijk kwetsbaar. We hebben taal nodig met elkaar die beschrijft wat wij van leidinggevenden verwachten. Heb je dat niet, dan wordt het beeld bepaald door degene die het het slechtst doet.”