• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onderhandelingsakkoord nieuwe cao bestuurders PO en VO

Gepubliceerd op: 15-07-2022

De VvOB en de VTOI-NVTK hebben op 11 juli 2022 een akkoord bereikt over één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs - primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Na het onderhandelingsakkoord van 20 december 2021 over de algemene verhoging voor 2021 hebben cao-partijen begin 2022 de draad opgepakt om de integratie van de twee afzonderlijke cao’s – Cao Bestuurders PO 2020 en CAO Bestuurders VO 2020 – af te ronden. Dat heeft op 11 juli 2022 geresulteerd in een onderhandelingsakkoord voor de eerste geïntegreerde cao voor bestuurders in het funderend onderwijs.

De hoofdlijnen uit het onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders Funderend onderwijs 2022 zijn de volgende:

  • De cao heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023.
  • Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van de huidige salarissen met 3% met ingang van 1 januari 2022.
  • Er wordt één nieuw loongebouw voor bestuurders PO en VO geïntroduceerd dat is gebaseerd op de functieklassenindeling in 7 klassen (A t/m G) van OCW voor de WNT.
  • De salarisbedragen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband van 40 uur per week en een jaartaak van 1.800 klokuren.
  • De bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen worden geharmoniseerd, inhoudende dat met ingang van 1 januari 2023 een bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringsregeling voor alle bestuurders in het funderend onderwijs geldt conform de huidige regeling voor bestuurders VO.Voor bestuurders in het PO die na 31 december 2022 werkloos worden geldt dan dat zij overgangsrechtelijk niet langer onder het al vervallen BBWO vallen.
  • In het kader van het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden is het percentage van de eindejaarsuitkering vastgesteld op 7,4.

Tenslotte

Gezien het feit dat het onderhandelingsakkoord begin van de zomervakantieperiode tot stand is gekomen, zal de ledenraadpleging tweede helft augustus 2022 van start gaan. De besturen van VTOI-NVTK en VvOB zullen dan – begeleid met uitgebreide, nadere informatie - het resultaat van de besprekingen ter beoordeling voorleggen aan hun leden. De voorzitters/leden van de toezichthoudende organen van de sectoren PO en VO zullen hierover een apart bericht van de VTOI-NVTK ontvangen. De leden van de VvOB zullen via de mail worden benaderd.

Contact

Hebt u nu al vragen over de hoofdlijnen van het onderhandelingsakkoord? Dan kunt u via een mail naar caobestuurder@vtoi-nvtk.nl contact opnemen met het bureau van de VTOI-NVTK (voor toezichthouders en administratiekantoren) of via een mail naar bestuur@vvob.nl met de VvOB (voor bestuurders).