• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Lidmaatschap

Gepubliceerd op: 14-05-2020

De VvOb wil graag dat nog meer bestuurders uit het PO en VO lid worden. Lees hieronder meer over het lidmaatschap.

Contact en lid worden

De VvOB had bij de oprichting zo’n 320 leden. Het streven is dit aantal de komende tijd te vergroten. U kunt hieraan bijdragen door deze nieuwsbrief door te sturen naar collega-bestuurders in het onderwijs en hen uit te nodigen lid te worden. Aanmelden voor de VvOB kan via de website. Deze nieuwsbrief zal vijf tot zes keer per jaar verschijnen. Op de website zijn ook de contactgegevens van het bestuur te vinden. Het bestuur is bereikbaar voor vragen.

Waarom lid worden?

Als lid van de VvOB steunt u de inspanningen en activiteiten van onze vereniging. U draagt bij aan het oprichten van een systeem van accreditatie en geeft daarmee uw ondersteuning aan verdere professionalisering van het vak van onderwijsbestuurder. Om uzelf te laten accrediteren is lidmaatschap van de VvOB een vereiste. Ook voor een krachtige belangenbehartiging is uw lidmaatschap van groot belang. Bestuurders zijn persoonlijk lid van de VvOB.