• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Onze werkgeversrol staat onder druk – meld je aan en praat mee

Gepubliceerd op: 26-04-2022

De autonome rol van onderwijsbestuurders staat onder druk, bespraken we met elkaar tijdens de ALV. De druk komt van verschillende kanten.

In het coalitieakkoord staat dat er wordt gestreefd naar één cao voor leraren én bestuurders – zonder fundering of overleg. Bij toezichthoudersvereniging VTOI-NVTK leeft de wens om de (werkgevers)rol van toezichthouders te verbreden. Tenslotte lezen we in stukken van diverse organen, waaronder Inspectie van het Onderwijs en VO-Raad, steeds vaker dat het bevoegd gezag zou bestaan uit het bestuur én het intern toezicht. Het bestuur van de VvOB maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkelingen. Tijdens de ALV hebben de aanwezige leden aangegeven die zorgen te delen. Met een aantal VvOB-leden bezoeken wij daarom op 24 mei een VTOI-symposium (lees hier meer). Collega’s in de kinderopvang (bdKO) delen onze zorgen en komen ook. Interesse om mee te gaan? Stuur uiterlijk 8 mei een mail naar bestuur@vvob.nl, dan melden wij je aan voor een gratis toegangskaart en ontvang je een uitnodiging voor een digitale voorbespreking met de VvOB.