• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Beoogd bestuurslid voor de VvOB: Arn Bressers

Gepubliceerd op: 09-03-2023

Het bestuur van de VvOB draagt Arn Bressers voor als nieuw bestuurslid. Arn Bressers (45) is voorzitter College van Bestuur van Onderwijsgroep Oost-Brabant. "Ik hoop nog een jaar of twintig te werken in het vak van bestuurder en voel me daarmee verantwoordelijk om me in te zetten voor de positie van bestuurders in de toekomst", aldus Arn. Tijdens de ALV op 14 april zullen we zijn toetreding tot het bestuur formeel aan de leden voorleggen, zodat het bestuur met 7 leden weer compleet is. Graag licht Arn zijn motivatie nader toe.

"De VvOB is nodig omdat wij als werkgevers niet vertegenwoordigd kunnen worden door de vakbonden waar onze werknemers onder vallen", aldus Arn. "Bestuurder zijn is een vak apart. Het vraagt acteren op complexe vraagstukken, van operationeel tot strategisch niveau. Het blijven leren en ontwikkelen is iets dat we binnen de scholen verwachten van onze medewerkers, dus we dienen zelf het goede voorbeeld te geven." Bij hem zelf zit leren en ontwikkelen in zijn dna. Arn vertelde daar in een eerdere VvOB-nieuwsbrief al over

Als bestuurslid wil Arn zich graag inzetten voor verdere professionalisering van de beroepsgroep. "Als we leren van elkaar en gezamenlijk optrekken kunnen we samen maatschappelijke vraagstukken zoals de personeelstekorten oppakken." Daarnaast wil hij meedenken over manieren om een waarheidsgetrouwer en daarmee positiever beeld neer te zetten van bestuurders, in politiek en media. "Wat ik zie is dat er veel politieke en maatschappelijke druk is op de positie van bestuurders in het funderend onderwijs. Een incident wordt meteen groot uitgemeten in de pers en Kamerleden buitelen over elkaar heen om de 'graaiers' en 'machtsbeluste bestuurders' te generaliseren en te veroordelen. Terwijl de meeste bestuurders hardwerkende mensen zijn die niets anders willen dan goed onderwijs bieden."

Vanwege zijn leeftijd voelt Arn zich verantwoordelijk om naar de toekomst te kijken. "Welke positie krijgen bestuurders tegenover de Regionale Aanpak Toekomst Onderwijsarbeidsmarkt? Hoe zorgen we dat we voldoende verantwoording afleggen, dat we laten zien dat wat we doen goed is voor de ontwikkeling van de leerling? Het baart me zorgen dat de kwalificerende rol van het onderwijs enorm zichtbaar is, maar dat de socialiserende en persoonsvormende rol minder goed is beet te pakken. Daar moeten we met elkaar een oplossing voor vinden."