• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Een cao voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Gepubliceerd op: 28-11-2023

De VvOB onderzoekt al enige tijd hoe we tot een cao voor de statutair bestuurders van de samenwerkingsverbanden PO en VO kunnen komen. Dat doen we samen met vertegenwoordigers vanuit de samenwerkingsverbanden en in goed overleg met de vereniging voor toezichthouders VTOI-NVTK.

Een belangrijk onderdeel van die cao vormt het loongebouw. De overlegpartijen hebben het huidige loongebouw voor de bestuurders in het funderend onderwijs als uitgangspunt genomen. De criteria voor indeling van de bestuurders in de onderscheiden salarisklassen van dat loongebouw kunnen echter niet voor de bestuurders van samenwerkingsverbanden worden toegepast. Daarom zijn we op zoek gegaan naar passende criteria. Hierbij volgen we een proces dat vergelijkbaar is met de totstandkoming van het loongebouw voor de bestuurders in het funderend onderwijs. De beoogde criteria worden extern gevalideerd door Berenschot. Onlangs heeft daarover een eerste bespreking met Berenschot plaatsgevonden. We hopen begin volgend jaar meer te kunnen vertellen over deze criteria en het verdere verloop van dit proces.